Vælg land eller region

Du er nu i Denmark (Dansk)
Hjem / Om os / Juridiske oplysninger / Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Kommunikations- eller brugsdata
Via din anvendelse af telekommunikationstjenester for at få adgang til vores websted bliver dine kommunikationsdata (f.eks. din IP-adresse) eller brugsdata (f.eks. oplysninger om start, slut og omfang af hver adgang samt oplysninger om de telekommunikationstjenester, du brugte) genereret på teknisk vis og kan muligvis være relaterede til personlige data. I det omfang, det er tvingende nødvendigt, vil indsamling, behandling og anvendelse af dine kommunikations- eller brugsdata finde sted og blive gennemført i overensstemmelse med de juridiske rammer for beskyttelse af personlige data.

Automatisk indsamlede ikke-personlige data
Når du besøger vores websteder, kan vi automatisk (dvs. ikke i forbindelse med registrering) indsamle ikke-personlige data (f.eks. den type internetbrowser og det operativsystem, der anvendes, domænenavnet på det websted, du kom fra, antal besøg, gennemsnitlig tid på webstedet, de viste sider). Vi kan anvende disse data og dele dem med vores associerede selskaber andre steder i verden for at overvåge vores websteders popularitet og for at forbedre webstedernes ydelse eller indhold.

Sikkerhed
For at beskytte dine personlige data mod utilsigtet eller ulovlig sletning, tab eller ændringer og imod uautoriseret afsløring eller adgang, gør Arjo brug af tekniske og organisatoriske sikkerhedstiltag.

Links til andre websteder
Arjos websteder indeholder links til andre websteder. Arjo er ikke ansvarlig for hverken beskyttelsen af personlige data eller for indholdet på andre websteder.

Oplysninger vedrørende databehandling – Kontaktpersoner til forretningspartnere
Arjo AB (publ) og dets gruppe af virksomheder ("Arjo") modtager ofte kontaktoplysninger fra personer, som fungerer som kontaktpersoner for leverandører, kunder og andre nuværende eller potentielle forretningspartnere ("forretningspartnere”). Kontaktoplysningerne videregives enten af kontaktpersonen selv eller af den relevante forretningspartner. Den relevante Arjo-virksomhed behandler disse kontaktoplysninger (herunder personlige data) og er som sådan dataansvarlig for sådanne personlige oplysninger (som defineret i databeskyttelsesforordningen (GDPR) (forordning (EU) 2016/679)).

Kontaktpersoners personlige data behandles med det formål at kontakte den relevante forretningspartner og derudover opfylde andre af vores forpligtelser baseret på eventuelle relevante aftaler, som er indgået med forretningspartneren. Vi vil yderligere bruge de personlige data til at sende markedsføringsmaterialer og undersøgelser til forretningspartneren. Vores behandling af kontaktpersonens personlige data er nødvendig med henblik på Arjos legitime interesser, og efter vores mening går disse interesser forud for dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. Personlige data, som behandles af os i forbindelse med at kontakte personer, er kontaktoplysninger, som f.eks. navn, stilling, e-mailadresse, telefonnummer og andre potentielle kontaktoplysninger, som personen videregiver efter eget valg.

Personlige data behandles primært af relevante personer i vores salgs- og markedsføringsorganisation, men også af personer i vores økonomiafdeling i det omfang, at behandlingen er relateret til fakturering. De personlige data behandles også af eksterne it-partnere (til hosting, support og andre it-relaterede tjenester) og virksomheder, der hjælper Arjo med at udføre markedsføringstjenester og undersøgelser.

Personlige data, som måtte være at finde i e-mails, gemte dokumenter osv., behandles nødvendigvis automatisk i vores it-systemer.

Som en kontaktperson til en af vores forretningspartnere kan du til enhver tid kontakte os på dataprivacy@arjo.com for yderligere oplysninger, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personlige data.

Arjo gemmer personlige data i forbindelse med en kontaktperson, så længe denne person fungerer som kontaktperson til en af vores forretningspartnere.

Som kontaktperson til en af vores forretningspartnere har du til enhver tid ret til at anmode om adgang til og få bekræftelse på tilstedeværelsen af personlige data om dig, som er i Arjos besiddelse, samt at få kendskab til indholdet og oprindelsen af, bekræfte nøjagtigheden af eller anmode om opdatering eller rettelse af disse data. Under visse omstændigheder kan du også anmode om sletning af personlige data, begrænsning af behandling, gøre indsigelse mod behandling eller anmode om en overførsel af data i et maskinlæsbart format til en anden dataansvarlig.

Hvis du mener, at vi ikke håndterer dine personlige data på en korrekt måde, har du altid ret og mulighed for at rette henvendelse til den svenske myndighed for privatlivsbeskyttelse ( Integritetsskyddsmyndigheten) med dine bekymringer.


Kontakt os , hvis du ønsker at tale med os om dine data hos Arjo.