You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Desinfektion

Desinfektion

Skylledesinfektorer og skyllevæsker til understøttelse af jeres strategi for infektionshygiejne.

Takket være vores brede sortiment af kvalitetsudstyr, herunder skylledekontaminatorer, bækkendekontaminatorer, skyllevæsker, adskillige valgmuligheder inden for skyllerumsdesign samt et udvalg af materialer, der dækker jeres behov og krav til skyllerum, kan vi hjælpe jer med at udvikle et optimalt og effektivt skyllerumsmiljø som en vigtig komponent i jeres strategi for infektionshygiejne.