You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

Ninjo

Ninjo er en effektiv skylledesinfektor med et bredt udvalg af designmuligheder.

Vælg mellem farverige polymerfarver eller en finish i rustfrit stål og mellem fritstående, vægmonterede eller modeller til placering under et bord, så I får præcis det, der passer til jeres skyllerum og præferencer.

Ninjo har et betjeningspanel med digitalt display, der tydeligt viser desinfektionsniveauet samt den tilbageværende tid til cyklussen er afsluttet. På den måde kan I nemt holde øje med status for cyklussen og planlægge arbejdsflowet.
Ninjo rengør opsamlingsbeholdere med en række højtryksvandcyklusser, der leveres gennem strategisk placerede faste og roterende dyser, fulgt af en desinfektionsfase med varm damp.

Display viser digital A₀-værdi og tilbageværende tid
Det digitale display viser tydeligt A₀-desinfektionsniveauet samt den tilbageværende tid inden afslutning af cyklussen.

Ventilator
Indbygget køleventilator tørrer beholderne hurtigt og afkøler dem med HEPA-filtreret luft (H13).

Reducer risikoen for krydskontaminering
Døren forbliver låst for at sikre, at der ikke opstår udslip eller spild i hele rengørings- og desinfektionscyklussen. Ninjo benytter varm damp til at desinficere opsamlingsbeholderne, hvorefter PSD (Pipe System Disinfection) desinficerer maskinens indvendige rør- og dysesystem.

Der findes to programmer: økonomi og normalt, og der kan tilføjes yderligere tre programmer på anmodning.

Fleksible designmuligheder
Findes som fritstående model, vægmonteret eller til placering under et bord. Vælg mellem en finish i rustfrit stål eller farverige polymerfarver.

Maskinen er kompatibel med et bredt udvalg af tilbehør, Arjo Liquids Flusher Rinse og Arjo Liquids Flusher Detergent.
NINJO – TEKNISKE DATA
KRAV TIL ANVENDELSE
Anvendelse EnhedstilslutningKrav til forsyningstrykKrav
til flow
Kommentarer
Koldt vand (KV)15 mm (G½ ")100-800 kPa (1-8 bar, 14-116 PSi)20 l/min.Se note 1 og 3
Varmt vand (VV) 15 mm (G½ ")100-800 kPa (1-8 bar, 14-116 PSi)20 l/min.Se note 2 og 3
Afløb (D) Ø 90 mm alt.
Ø 110 mm
Ikke relevantSpidsbelastning 1 l/sek.Se note 3 og 4
Elektricitet
SpændingAnbefalet serviceafbrydelseFuld belastning, ampereSe note 5 og 6
L1, 230 VAC, 1N+PE, 50 Hz Maks. 3,0 kW, 1 x sikring C 16 A13 A 
L5, 240 VAC, 2+PE, 60 HzMaks. 3,3 kW, 2 x sikring C 15 A13,6 A 
L9, 208 VAC, 2+PE, 60 HzMaks. 3,0 kW, 2 x sikring C 15 A14,4 A 
L14, 200 VAC, 2+PE, 50 Hz Maks. 3,0 kW, 2 x sikring C 16 A15 A 
L18, 200 VAC, 2+PE, 60 HzMaks. 3,0 kW, 2 x sikring C 16 A15 A 
L22, 230 VAC, 1N+PE, 60 Hz Maks. 3,0 kW, 1 x sikring C 16 A13 A 
L28, 240 VAC, 1N+PE, 50 Hz Maks. 3,3 kW, 1 x sikring C 16 A13,6 A 
DRIFTSFORHOLD          
Rumtemperatur 5-40 °C (41-104 F)         
Luftfugtighed < 80 % ved 31 °C (87 °F)         
Maks. overfladetemperatur 40 °C (104 °F)         
Støjniveau          
Oktavbånd (Hz)      125 250 5001000  20004000 8000   LwA LwAFmaksLydstyrkeniveau som lineære
oktavbåndniveauer
vises som lydstyrkeniveau på A-niveau,
både LwA og LwAFmaks. 
Korrektion (Kok)      57 61 58 55 53 48 47  61 75
Estimerede LpA-niveauer for Ninjo placeret i et 70 m³ stort rum, db ref 20 μPa.          
Rumtype    Beskrivelse    Operatørplacering *   3 m fra vaskemaskinen  De beregnede lydstyrkeniveauer er
forskellige LpA-niveauer i forskellige
typer rum. I større rum
reduceres støjniveauet, og
omvendt. Her er tre
eksempler på forventede LpA-niveauer.
* Se note 7
   
Hård   Alle vægge af beton og lignende, ingen støjabsorberende elementer.
   
 60  60 
Normal   Nogle lydabsorberende elementer såsom møbler og tekstiler.
   
 56  55 
Dæmpet Nogle lydabsorberende elementer i loft samt tekstiler.
   
 53    51 
Vandforbrug          
Økonomiprogram   11 liter ± 10 %*   

 * hvis valgmuligheden køle-/tørreblæser er valgt for kølefasen. Hvis intern køling

er valgt, vil der blive tilføjet 3 liter
± 1 liter på det angivne forbrug.  

Normalt program   18 liter ± 10 %*    
Kammerstørrelse og volumen
Rustfrit stål 565 x 410 x 290, 67 literPolymerisk 535 x 400 x 300, 64 liter
Udvendige mål
 FritståendeUnder bord 
Bredde450 mm (17" 11/16)450 mm (17" 11/16)Se installationstegning i underafsnittet om installation.
Dybde 580 mm (22" 3/4)580 mm (22" 3/4)
Højde 1320 mm (51" 7/8)870 mm (34" 3/16)
900 mm (35" 7/16) with lid
Vægt90 kg/200 lb70 kg/155 lb

Noter
1) Anbefalet kvalitet for koldt vand = drikkevandskvalitet iht. WHO's retningslinjer, temp. <20 °C (<68 °F).
2) Anbefalet kvalitet for varmt vand = drikkevandskvalitet iht. WHO's retningslinjer, temp. 45-60 °C (113-140 °F).
3) Det er kundens ansvar at forhindre vandslag, såfremt det forekommer i forsyningsrørføringen.
4) Det er kundens ansvar at sørge for korrekt dimensioneret og placeret afløbssystem i overensstemmelse med de nationale
bestemmelser for rørarbejde. Sørg for, at andet udstyr er tilkoblet korrekt for at eliminere langsomt afløb eller tilbageløb.
5) Det er kundens ansvar, at alle eltilslutninger udføres ved hjælp af korrekt dimensionerede kabler og i henhold til de nationale
bestemmelser for elarbejde.
6) Det er kundens ansvar at installere en godkendt afbryder med sikring i alle strømforsyningsledninger ved vaskemaskinens placering
i henhold til de nationale bestemmelser for elarbejde.
7) LpA-niveauer måles i henhold til EN ISO 3747:2000, 1 meter foran vaskemaskinen og 1,5 meter over gulvniveau.

Ninjo Instructions for use

Kategori: Instructions for use

Filnavn: 6001313502_2DA.pdf

Type: PDF

Størrelse: 0,34 Mb

DA-DK


Ninjo Quick reference guide

Kategori: Quick reference guide

Filnavn: 6001313702_1DA.pdf

Type: PDF

Størrelse: 0,06 Mb

DA-DK


* Spørg gerne din lokale repræsentant om produktet er tilgængelig i Danmark