You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Ninjo

Ninjo je účinný vyplachovací a dezinfekční automat s celou řadou konstrukčních možností.

Můžete zvolit skříň z barevných polymerních plastů nebo z nerezové oceli a modely volně stojící, nástěnné nebo pro instalaci pod pult, tak aby vyhovovaly vašim potřebám a preferencím ohledně čisticí místnosti.

Automat Ninjo je vybaven ovládacím panelem s digitálním displejem, na kterém je zřetelně vyznačena úroveň dezinfekce a zbývající doba do dokončení cyklu, takže můžete sledovat průběh cyklu a plánovat si práci.
Automat Ninjo čistí nádoby pomocí série cyklů s vysokotlakou vodou dodávanou strategicky rozmístěnými pevnými a rotujícími tryskami, po nichž následuje fáze tepelné dezinfekce párou.

Digitální displej s hodnotou A₀ a zbývajícím časem
Na digitálním displeji je zřetelně vyznačena úroveň dezinfekce A₀ a zbývající doba do dokončení cyklu.

Chladicí ventilátor
Integrovaný chladicí ventilátor nádoby rychle vysuší a ochladí vzduchem procházejícím přes HEPA filtr (H13).

Snížení rizika křížové kontaminace
Dvířka zůstávají během cyklu čištění a dezinfekce zamknutá, takže nemůže dojít k žádnému vylití vody ze zařízení. Automat Ninjo využívá k dezinfekci nádob tepelnou dezinfekci, po níž funkce PSD (Pipe System Disinfection) vydezinfikuje interní systém trubek a trysek.

Dva programy: úsporný a normální; na vyžádání jsou k dispozici další tři programy.

Flexibilní možnosti konstrukce
Je k dispozici ve volně stojícím provedení, nástěnném nebo jako zařízení pro instalaci pod pult. Můžete zvolit skříň z nerezové oceli nebo z barevných polymerních plastů.

Je kompatibilní s celou řadou příslušenství, s prostředky Arjo Liquids Flusher Rinse a Arjo Liquids Flusher Detergent.
NINJO – TECHNICKÉ ÚDAJE
POŽADAVKY NA MÉDIA
Médium Připojení jednotkyPožadavky na přiváděný tlakPožadavky
na průtok
Poznámky
Studená voda (SV)15 mm (G½”)100–800 kPa (1–8 bar, 14–116 Psi)20 l/minViz pozn. 1 a 3
Teplá užitková voda (TUV) 15 mm (G½”)100–800 kPa (1–8 bar, 14–116 Psi)20 l/minViz pozn. 2 a 3
Odpad (D) Ø 90 mm příp.
Ø 110 mm
N/AŠpičkový 1 l/sViz pozn. 3 a 4
Elektrické údaje
NapětíDoporučené servisní odpojeníAmpéry při plném zatíženíViz pozn. 5 a 6
L1, 230 V AC, 1N+PE, 50 Hz Max. 3,0 kW, 1 x jistič C 16 A13 A 
L5, 240 V AC, 2+PE, 60 HzMax. 3,3 kW, 2 x jistič C 15 A13,6 A 
L9, 208 V AC, 2+PE, 60 HzMax. 3,0 kW, 2x jistič C 15 A14,4 A 
L14, 200 V AC, 2+PE, 50 Hz Max. 3,0 kW, 2x jistič C 16 A15 A 
L18, 200 V AC, 2+PE, 60 HzMax. 3,0 kW, 2x jistič C 16 A15 A 
L22, 230 V AC, 1N+PE, 60 Hz Max. 3,0 kW, 1x jistič C 16 A13 A 
L28, 240 V AC, 1N+PE, 50 Hz Max. 3,3 kW, 1x jistič C 16 A13,6 A 
PROVOZNÍ PODMÍNKY          
Pokojová teplota 5–40 °C (41–104 °F)         
Vlhkost vzduchu < 80% při 31 °C (87 °F)         
Max. povrchová teplota 40 °C (104 °F)         
Hlučnost          
Oktávové pásmo (Hz)      125 250 5001000  20004000 8000   LwA LwAFmaxHladina akustického výkonu
v lineárním oktávovém pásmu
je vyjádřena jako hladina akustického výkonu A,
tj. LwA a LwAFmax. 
Korekce (Kok)      57 61 58 55 53 48 47  61 75
Odhadovaná hladina LpA pro zařízení umístěné v místnosti o objemu 70 m³, dB re 20 μPa.          
Typ místnosti    Popis    Umístění obsluhy *   3 m od zařízení  Vypočtená hladina akustického tlaku
LpA se v různých typech místností liší.
Čím větší je místnost,
tím se hlučnost snižuje
a naopak. Zde jsou tři
příklady očekávané hladiny LpA.
* Viz pozn. 7
   
Zděná   Všechny stěny z betonu apod., bez prvků pohlcujících zvuk
   
 60  60 
Normální   Některé prvky pohlcující zvuk, jako např. nábytek a textil
   
 56  55 
Tlumená Některé prvky pohlcující zvuk ve stropě a textil
   
 53    51 
Spotřeba vody          
Ekonomický program   11 litrů ±10 %*   

 * Je-li pro fázi chlazení zvolen chladicí/sušicí ventilátor. Je-li zvoleno vnitřní chlazení,

uvedená spotřeba se zvýší o 3 litry
±1 litr.  

Základní program   18 litrů ±10 %*    
Rozměry a objem komory
Nerezová ocel 565 x 410 x 290, 67 litrůPolymerická 535 x 400 x 300, 64 litrů
Vnější rozměry
 Samostatně stojící provedeníPodpultové provedení 
Šířka450 mm (17 11/16”)450 mm (17 11/16”)Viz instalační nákres v oddílu instalace.
Hloubka 580 mm (22¾”)580 mm (22¾”)
Výška 1 320 mm (51⅞”)870 mm (34 3/16”)
900 mm (35 7/16”) s víkem
Hmotnost90 kg/200 lb70 kg/155 lb

Poznámky
1) Doporučená kvalita studené vody = pitná voda dle doporučených postupů WHO, teplota < 20 °C (< 68 °F).
2) Doporučená kvalita teplé vody = pitná voda dle doporučených postupů WHO, teplota 45–60 °C (113–140 °F).
3) Je povinností zákazníka eliminovat nárazy vody, k nimž by mohlo docházet v přívodním potrubí.
4) Je povinností zákazníka zajistit odpadní systém vhodných rozměrů, kapacity i umístění v souladu s platnými normami
a předpisy. Nezapomeňte zohlednit případná další připojená zařízení, abyste předešli pomalému odtoku nebo přehlcení.
5) Je povinností zákazníka zajistit připojení k elektrické síti za použití vhodné elektroinstalace
v souladu s platnými normami a předpisy.
6) Je povinností zákazníka zajistit osazení elektrických jističů na všech přívodních
elektrických vedeních v místě instalace zařízení v souladu s platnými normami a předpisy.
7) Hladiny LpA jsou měřeny podle normy EN ISO 3747:2000 1 metr před zařízením a ve výšce 1,5 metru nad podlahou.

Ninjo Instructions for use

Kategorie: Instructions for use

Název souboru: 6001313502_2CS.pdf

Typ: PDF

Velikost: 0,4 Mb

CS-CZ


Ninjo Quick reference guide

Kategorie: Quick reference guide

Název souboru: 6001313702_1CS.pdf

Typ: PDF

Velikost: 0,06 Mb

CS-CZ


* Prosím, ověřte si u vašeho obchodního zástupce, zda je výrobek ve vaší zemi k prodeji.