You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Hygienické zvedáky

Hygienické zvedáky

Naše řešení pro koupání jsou plně integrovaná s naší širokou nabídkou pomůcek pro podporu mobility i zvedání, aby vám umožnila snadný a plynulý přesun klientů/pacientů z lůžka nebo vozíku do vany a zpět.

Naše řada koupelových zvedáků je navržena pro obsluhu jediným ošetřovatelem, čímž eliminuje nutnost ručního zvedání a současně snižuje počet nezbytných přesunů.

Vybrat si můžete koupelový zvedák nebo jiné zařízení pro přesun v závislosti na úrovni mobility vašich klientů/pacientů a na jimi upřednostňovaném způsobu koupání. vsedě, v zakloněné poloze nebo vleže.