Hygienické zvedáky

Hygienické zvedáky

Naše řešení pro koupání jsou plně integrovaná s naší širokou nabídkou pomůcek pro podporu mobility i zvedání, aby vám umožnila snadný a plynulý přesun klientů/pacientů z lůžka nebo vozíku do vany a zpět.

Naše řada koupelových zvedáků je navržena pro obsluhu jediným ošetřovatelem, čímž eliminuje nutnost ručního zvedání a současně snižuje počet nezbytných přesunů.

Vybrat si můžete koupelový zvedák nebo jiné zařízení pro přesun v závislosti na úrovni mobility vašich klientů/pacientů a na jimi upřednostňovaném způsobu koupání. vsedě, v zakloněné poloze nebo vleže.