You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Hygienlyftar

Hygienlyftar

Våra badlösningar är kompatibla med ett brett utbud av lyft- och mobilitetshjälpmedel som underlättar förflyttning av patienter från sängen eller rullstolen till badet och tillbaka igen, i en enda smidig rutin.

Vårt sortiment av badlyftar är utformade för användning av en ensam vårdpersonal, vilket eliminerar behovet av manuella lyft, samtidigt som det minskar antalet förflyttningar.

Utgå från användarens mobilitetsnivå och preferenser när du väljer badlyftar och andra förflyttningslösningar. Föredrar patienten en sittande, lutande eller halvliggande position?