You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

VTE-prevention

VTE-prevention

Arjos portfölj för trombosprofylax omfattar ett sortiment av tillförlitliga enheter och särskilda manschetter som underlättar effektiv prevention av venös tromboembolism (VTE), ett samlingsnamn för både djup ventrombos (DVT) och lungemboli.

Genom att simulera den naturliga funktionen i vad- och/eller fotpumparna vid rörelse, förflyttar den intermittenta pneumatiska kompressionen (IPC) blodet i benets djupliggande vener, vilket minskar risken för bildande av djup ventrombos (DVT).

IPC är en enkel och bekväm lösning för medicinska och kirurgiska patienter,, inklusive de som identifierats med hög risk för VTE eller blödningar.

Ett flertal kliniska studier och riktlinjer stödjer användningen av intermittent pneumatisk kompression som en effektiv terapeutisk metod för VTE-prevention.

Vårt utbud av Flowtron-pumpar för trombosprofylax tillsammans med tillhörande manschetter utgör en heltäckande serie av tillförlitliga och kostnadseffektiva produkter som stöder alla kliniska krav.

*Beroende på patientriskbedömning, för detaljerad information om alla kontraindikationer, se produkternas bruksanvisningar.