Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Ladda ned klinisk evidens
Flowtron ACS900 (1)

Kliniskt bevisad VTE-prevention

 

Din partner inom VTE-prevention

Intermittent pneumatisk kompression (IPC) är en väletablerad och beprövad typ av aktiv och mekanisk kompression som ofta används för att förebygga VTE. En övertygande evidens och få biverkningar gör att IPC är indikerad för många olika patienter som löper risk att drabbas av VTE.

Baserat på klinisk evidens rekommenderar dagens riktlinjer intermittent pneumatisk kompression (IPC) antingen som en effektiv fristående metod för patienter som löper hög risk för blödning eller som kombinerad behandling för patienter med hög risk att drabbas av VTE.

Viktiga kliniska bevis som stödjer användning av IPC

Detta kliniska material ger exempel på några av de viktigaste bevisen som stödjer användning av IPC och särskilt Flowtron-systemet för aktiv kompression som en del av ett protokoll för VTE-prevention.