Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Tjänster och lösningar / Sjukvårdslösningar / Bariatriska rumslösningar
Arjo.Marouane demo for customer (4) (1).jpg

Boka en demo

Kontakta ditt lokala Arjo-team för att boka in en produktdemonstration eller test av våra bariatriska lösningar och vårt produktsortiment.

Caring Bariatric Brochure Cover.jpg

Att vårda bariatriska patienter

Vi har utvecklat guiden om bariatriska, kliniska lösningar för en individcentrerad strategi för patienthantering, mobilitet, prevention av tryckskador och hygienvård. I den här guiden beskrivs olika faktorer som du bör tänka på och vilka hjälpmedel som kan behövas för att hjälpa bariatriska patienter som har varierande rörelseförmåga och kan löpa risk att drabbas av komplikationer till följd av immobilitet och andra överviktsrelaterade problem.

Bariatric webinar resize.jpg

Webinar om bariatriska lösningar

Säker patienthantering kräver att vårdinrättningar och vårdpersonal har tillgång till effektiv utrustning, rätt kompetens och en anpassad miljö för att kunna utföra de uppgifter som krävs. Hanteringen av bariatriska patienter innebär ytterligare utmaningar. I det här webbseminariet får du den senaste informationen som hjälper vårdpersonal och annan sjukvårdspersonal att hantera behoven hos bariatriska patienter. Följ med Shyamala Munusamy, sjuksköterska och Clinical Educator på Arjo Australia för en fullspäckad utbildningssession.

Att vårda bariatriska patienter är en väsentlig och allt mer nödvändig utmaning för dagens vårdpersonal. Detta gäller särskilt i sjukhusmiljöer, där den ökande populationen av större patienter utsätter tillgängliga resurser för ökad belastning.

Baratric Brochure Image.jpg

Broschyr om bariatriska lösningar

Vi hjälper dig:

  • Öka vårdens effektivitet och säkerhet
  • Öka patientkomfort och värdighet
  • Uppfylla varierande behov med flexibilitet i verksamheten

Bariatric MB.png

Möt våra patienter

Mobilitetsgalleriet

Bariatrisk vård ur ett patientperspektiv

Intervju med Tracey Carr, 25 februari 2021
Bariatriska patienter kan oroa sig över huruvida deras kroppsform eller kroppsstorlek besvärar vårdpersonalen och andra patienter, eller att det kan leda till att utrustningen går sönder.
Bariatric Info PNG5.jpg

39 % av vuxna över 18 års ålder var överviktiga 2016 och 13 % hade fetma¹. Den ökande fetman sätter allvarlig press på vårdinrättningar, belastar vårdpersonal och ger ökade kostnader.

Architect Image

Design för tillräckligt med utrymme

Det är viktigt att se till att det finns tillräckligt med utrymme för personal och utrustning vid vård av bariatriska patienter. Lösningen är att skapa tillräckligt med utrymme i de tidiga planeringsstadierna för en ny vårdinrättning, och för att hjälpa dig med detta har vi utvecklat Arjo Guide för Arkitekter och Planerare. Detta verktyget är helt gratis och finns tillgänglig när som helst.

Architect (3)

Ekonomiska lösningar

Med rätt lösningar kan vårdinrättningar förbättra kvaliteten på vården och säkerheten för både patienter och vårdpersonal. För att hjälpa vårdinrättningar att snabbt få tillgång till bariatriska lösningar erbjuder vi hyresalternativ som kan skräddarsys specifikt efter de individuella anläggningarnas behov. Våra bariatriska rumslösningar omfattar allt från enskilda produkter till paketlösningar och kan hyras för ett specifikt tillfälle eller inom ramen för ett specialanpassat hyresavtal.

Arjos tekniker hjälper kunden

Vi finns här för dig!

Hittar du inte det du söker? Låt oss hjälpa dig.