You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Sjukhussängar

Sjukhussängar

En viktig grund för patienters välbefinnande

Oavsett om det handlar om en kortvarig vistelse eller ett långvarigt tillfrisknande är sängen en central del i den dagliga patientvården. Den är utformad för att erbjuda en säker miljö där patienten ska kunna vila och återhämta sig på ett både säkert och terapeutiskt sätt.