Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Hållbarhet
Sust22.jpg

En hållbar vård är kärnan i vår verksamhet

På Arjo har vi hållbarhet i vårt DNA. Allt sedan vår grundare Arne Johansson utvecklade en rad innovativa hjälpmedel för patientförflyttning, har vi på Arjo ägnat vår kraft åt att förbättra förutsättningarna för mobilitet inom vården. På så vis gör vi mer vård av hög kvalitet tillgänglig för fler människor, vilket bidrar till ett hållbart sjukvårdssystem som kan möta det ökande behovet för vård globalt.
• Ökad mobilitet ger bättre kliniska resultat för vårdtagare

• Vårdpersonal kan ge vård av hög kvalitet med minimerad risk för belastningsskador

• Våra lösningar bidrar till effektiva processer och lägre kostnader inom vårdsystemet

• En energi- och resurseffektiv produktion samt våra produkters långa livslängd ger ett i grunden begränsat miljöavtryck, och vi strävar mot ytterligare minskning genomhela värdekedjan
Joacim_sustainability.jpg

”Hållbarhet är integrerat i vårt arbetssätt – och vi är övertygade om att vår långsiktiga framgång endast kan nås genom att ta ansvar för sociala, etiska och miljömässiga aspekter. Arjos ledningsgrupp och styrelse är involverade i såväl planering och implementering som i utvärdering och strategiska vägval framåt, och våra globala, tvärfunktionella team är mycket engagerade i att nå våra hållbarhetsmål.”

 

Joacim Lindoff, VD och Koncernchef för Arjo

Arjo.2030_2022_3.jpg

Hållbarhetsramverk 2030

Vårt hållbarhetsramverk är ett centralt element i Arjos strategi, och en naturlig del av vår kärnverksamhet. Med tydliga mål och aktiviteter säkerställer vi att vi jobbar med ständiga förbättringar, i vår egen verksamhet och för våra kunder. Ramverket är utvecklat med utgångspunkt från en väsentlighetsanalys samt erkända globala principer och initiativ. Ramverket omfattar tre fokusområden:
Arjo.assembling bed_570_250.jpg

Ett hållbart erbjudande genom hela värdekedjan

Hur vi jobbar för att minska vår miljöpåverkan
Arjo.Kristina_570_250.jpg

Ett ansvarsfullt företag

Hur vi eftersträvar hög affärsetik samt säkerställer regelefterlevnad
Arjo.Colleagues _570_250.jpg

En attraktiv arbetsgivare

Vår kultur och våra initiativ för samhällsengagemang
Arjo.architect1600_new - Copy.jpg

Våra leverantörer

Arjo gör affärer över hela världen och har ett brett nätverk av leverantörer och andra samarbetspartners. Vi ställer samma höga krav på dem som på vår egen verksamhet när det gäller affärsetik och regelefterlevnad.

Läs mer
Hållbarhet_content_1_3.jpg

Tydlig styrning säkerställer resultat

Arjos Hållbarhetsramverk 2030 är en integrerad del av våra dagliga beslut och aktiviteter. Med hjälp av en tydlig styrningsprocesser vi till att arbeta metodiskt och göra rätt prioriteringar för att nå önskat resultat.

Läs mer
Hållbarhet_content_1_4.jpg

Internationella principer och globala initiativ

Arjos Hållbarhetsramverk 2030 och uppförandekod utgår från internationella principer och erkända globala initiativ.

Läs mer
Hållbarhet_content_1_5.jpg

Kvalitet och regelefterlevnad

Ett antal myndigheter bidrar till att säkerställa att medicintekniska produkter är säkra och fungerar väl. Det är viktigt för Arjo att följa de regler som gäller på de marknader där våra produkter marknadsförs och säljs.

Läs mer

Arjo uppnådde samtliga hållbarhetsmål för 2018-2020

Läs mer