Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Hållbarhet / Internationella principer och globala initiativ
Hållbarhet_header_6.jpg

Internationella principer och globala initiativ

Arjos uppförandekod och Arjos Hållbarhetsramverk 2030 utgår från internationella principer och erkända globala initiativ.

• FN:s Global Compact – Arjo är anslutet och följer tio principer för mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption

• FN:s klimatavtal – Parisavtalet

• OECD:s riktlinjer för multinationella företag

• FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter

• International Labour Organisations (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet

• FN:s globala mål för hållbar utveckling

Genom att arbeta i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling stärker vi kopplingen mellan företagets och samhällets gemensamma värdeskapande. Vi har valt att relatera våra aktiviteter till följande sju globala mål, på grund av deras relevans för vår verksamhet – och möjlighet att stödja dem genom globala och lokala initiativ.

unsdg3.jpg