Wybierz swój kraj lub region

Teraz jesteś w Poland (Polski)
Strona główna / O nas / Zrównoważony rozwój / Międzynarodowe zasady i globalne inicjatywy
Hållbarhet_content_1_4.jpg

Międzynarodowe zasady i globalne inicjatywy

Kodeks postępowania Arjo i ramy zrównoważonego rozwoju Arjo są oparte na międzynarodowych zasadach i przyjętych inicjatywach globalnych.

  • UN Global Compact — Arjo popiera i przestrzega dziesięciu zasad dotyczących praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji

  • Porozumienie klimatyczne ONZ — paryska umowa klimatyczna

  • Wytyczne OECD w sprawie przedsiębiorstw międzynarodowych

  • Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) — agenda ONZ ds. pracy i zatrudnienia

  • Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ — na podstawie naszej analizy istotności z 2020 zdecydowaliśmy się zaprezentować nasze działania w odniesieniu do tych celów, które są dla nas najważniejsze

unsdg.jpg

Strona zawiera materiały przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów z branży medycznej lub farmaceutycznej (przedstawiciele zawodów medycznych, w tym pracownicy aptek, laboratoriów diagnostycznych, podmiotów leczniczych, itp.).

Jeżeli nie jesteś profesjonalistą z branży medycznej lub farmaceutycznej zaznacz to w odpowiedzi poniżej. W przeciwnym razie uzyskasz dostęp do materiałów niedopuszczalnych dla Ciebie ze względu na obowiązujące przepisy prawa dotyczące reklamy wyrobów medycznych.

Nie jestem profesjonalistą
Kontakt