Wybierz swój kraj lub region

Teraz jesteś w Poland (Polski)
Strona główna / O nas / Nasi klienci
Arjo_stock_image_closeup_hand Full bleed.jpg

Nasi klienci

Arjo_stock_image_closeup_child_grandfather_edited size.jpg

Podopieczni i ich rodziny

W przypadku pacjentów i pensjonariuszy o ograniczonej sprawności ruchowej i innych potrzebach specjalnych, naszym celem jest poprawa mobilności przy jednoczesnym zapobieganiu powikłaniom, a także umożliwienie jak najbezpieczniejszej i najbardziej komfortowej opieki, przy zapewnieniu im godności osobistej. Naszym ostatecznym celem jest pomoc w osiągnięciu większej niezależności, szybszym powrocie do zdrowia i poprawieniu ogólnej jakości życia.

Rodziny pacjentów i pensjonariuszy, którzy chcą, aby ich bliscy znajdowali się pod jak najlepszą opieką, często sami przejmują rolę opiekunów. Niezależnie od tego, czy potrzebują oni wskazówek dotyczących wyboru odpowiedniego sprzętu, czy też podejmują dodatkowe wyzwanie, jakim jest zapewnienie odpowiedniej opieki w domu, jesteśmy gotowi im pomóc w zapewnieniu bezpiecznej, wygodnej i godnej opieki swoim bliskim.
Arjo_stock_image_closeup_child_440x440.jpg

Z myślą o ludziach

W Arjo jesteśmy w 100% zaangażowani w podnoszenie jakości i efektywności opieki.

Od lat blisko współpracujemy z personelem służby zdrowia, aby podnosić jakość codziennego życia osób o ograniczonej sprawności ruchowej i mierzących się z problemami zdrowotnymi związanymi z wiekiem. To właśnie umożliwiło nam zrozumienie stojących przed nimi wyzwań i pozwala dostarczać nam rozwiązania odpowiadające ich specyficznym potrzebom. Zawsze, gdy są potrzebne.
Generalimages6.jpg

Opiekunowie

Pielęgniarki, asystentki, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi i inni profesjonaliści są podstawą każdego typu opieki. Bezpieczne środowisko pracy ma dla nich zasadnicze znaczenie. Zmniejszenie ryzyka urazów w pracy sprzyja opiekunom w pracy i w budowaniu silnych więzi z pacjentami. Zwiększa to ich zadowolenie z pracy.
About-Us-Computer-hands.jpg

Ośrodki opieki długoterminowej

Współpracując z kierownikami ośrodków opieki długoterminowej, pomagamy podwyższać jakość i skuteczność opieki, jednocześnie obniżając straty i koszty związane z urazami i zdarzeniami, którym można zapobiec — zawsze z myślą o pacjentach i personelu. Pomagamy również usprawniać procesy i doradzamy w zakresie bardziej efektywnego wykorzystania zasobów.

Strona zawiera materiały przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów z branży medycznej lub farmaceutycznej (przedstawiciele zawodów medycznych, w tym pracownicy aptek, laboratoriów diagnostycznych, podmiotów leczniczych, itp.).

Jeżeli nie jesteś profesjonalistą z branży medycznej lub farmaceutycznej zaznacz to w odpowiedzi poniżej. W przeciwnym razie uzyskasz dostęp do materiałów niedopuszczalnych dla Ciebie ze względu na obowiązujące przepisy prawa dotyczące reklamy wyrobów medycznych.

Nie jestem profesjonalistą
Kontakt