You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Higiena

Higiena

Nasze rozwiązania higieniczne mają za zadanie sprzyjać sprawnym i bezpiecznym czynnościom higienicznym i poprawiającym samopoczucie, a jednocześnie odciążać opiekunów.

W Arjo uważamy, że kąpiel i prysznic powinny być czasem wyciszenia, sprzyjać dobremu samopoczuciu oraz poprawiać jakość życia pensjonariuszy i pacjentów. Nasze zintegrowane rozwiązania związane z higieną i dobrym samopoczuciem umożliwiają zindywidualizowaną opiekę, co jest korzystne dla pensjonariuszy i pacjentów oraz skuteczne z punktu widzenia opiekunów.