You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Hygien

Hygien

Våra hygienlösningar är utformade för att underlätta effektiva och säkra rutiner för patientens hygien och välmående och samtidigt minska belastningen för vårdpersonalen.

Arjos filosofi är att bad och dusch ska vara lugnande och behagliga sensoriska upplevelser som ökar patienternas välbefinnande och förbättrar livskvaliteten. Våra integrerade lösningar för hygien och välbefinnande är specifikt utformade för att hjälpa dig leverera personlig vård som patienterna mår bra av, och som är säker och effektiv för vårdpersonalen.