Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss
Arjo.Georg2135600.jpg

Om oss

Det finns en tydlig koppling mellan mobilitet och människans fysiska och mentala välmående. Att skapa goda förutsättningar för mobilitet är därför en central del av att erbjuda vård av hög kvalitet.
Som ledande specialister inom området jobbar vi ständigt för att främja mobilitet i vårdmiljöer. Arjo är en Mobility Outcome Partner som erbjuder lösningar där vi tillsammans med vår kund gör en bedömning av vårdinrättningens unika behov. Vi utvecklar ett skräddarsytt program som utöver rätt utrusning även inkluderar personalens kompetens och arbetsmetoder. I ett nära samarbete med gemensamma målsättningar tar vi ansvar för att skapa en förändring av vårdpraxis, för att nå bättre kliniska resultat och ökad kostnadseffektivitet i vården.
AR2022_1.jpg

Årsredovisning

Läs vår senaste års- och hållbarhetsrapport här

Läs mer
Arjo.Martina_750_500.jpg

Arjo i korthet

- Grundat 1957 av Arne Johansson, i Eslöv. Huvudkontoret ligger i Malmö.
- Joacim Lindoff är VD och Koncernchef.
- Cirka 6 500 medarbetare globalt.
- Nettoomsättningen uppgick till cirka 10 Mdr kronor under 2022.
- Arjos produkter och lösningar säljs i över 100 länder.

Arjo.Provizio_750_500.jpg

Vårt erbjudande

Våra produkter och system för patienthantering, hygien, desinfektion, diagnostik, behandling av bensår, förebyggande av trycksår och ventrombos samt våra sjukvårdssängar – är alla utformade för att främja mobilitet, säkerhet och värdighet i alla vårdsituationer. I grunden handlar Arjos synsätt om att bidra till bättre vårdkvalitet och ökad effektivitet, vilket även leder till sänkta kostnader för vården.
Arjo.Colleagues16.jpg

Hållbarhet

Kärnan i Arjos verksamhet är att bidra till en hållbar vård. Vårt breda erbjudande av kunskap, utrustning och lösningar skapar hållbara värden på flera nivåer – för patienter, vårdpersonal, sjukvårdssystemet och samhället i stort.

Arjos hållbarhetsagenda

Legal

Våra kunder

Karriär

Vår historia

Bolagsstyrning

Press och media

Investerare

Vår strategi