You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Sjukvårdssängar

Sjukvårdssängar

Vi erbjuder ett stort sortiment av sjukhus- och hemvårdssängar som bidrar till en god infektionskontroll, förbättrad ergonomi, större komfort, säkerhet och användarvänlighet och främjar effektiv riskhantering.

I sortimentet ingår sjukhussängar, förlossningssängar, vårdhemssängar, pediatriska sängar, bårar och relaterade tillbehör som är utformade för att stödja och hjälpa patienten och vårdpersonalen. Våra produkter bidrar till att minska fallrisker, förbättrar trycksårsprevention/behandling och främjar patienters självständighet och komfort.