Medisinske senger

Medisinske senger

Vi tilbyr et bredt utvalg av sykehussenger og senger for langvarig pleie som gir god infeksjonskontroll, bedre ergonomi, komfort, sikkerhet og brukervennlighet, og som fremmer effektiv risikohåndtering.

Utvalget inkluderer sykehussenger, fødselssenger, institusjonssenger, pleiesenger, pediatrisenger og bårer, samt tilbehør som er designet for å støtte og bistå beboeren/pasienten og pleieren. Våre produkter bidrar til å redusere fallrisikoen, gir bedre pleie av trykkområder og fremmer beboerens/pasientens uavhengighet og komfort.