You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Bekkenspylere

Bekkenspylere

En serie med bekkenspylere som oppfyller kravene til alle vaskerom. Våre bekkenspylere er tilgjengelige med topp- og frontlasting, og gir valgfrihet, fleksibilitet og enkel bruk. De spiller en sentral rolle i et effektivt system for infeksjonskontroll.

Vi tilbyr flere designalternativer og materialvalg for å optimalisere ytelsen og effektiviteten ved rengjøring av bekken. Våre modeller tilbyr en rekke funksjoner og tilleggsutstyr fra tidsskjermer, desinfisering av rørsystem, Ao-kontroll til sporing av overvåking. De er dessuten laget for å forbruke svært lite vann, energi og kjemikalier, og reduserer dermed den totale miljøpåvirkningen i tillegg til å spare kostnader. Vårt spylerutvalg er det kostnadseffektive valget uten å fire på ytelsen.