Forebygging av blodpropper (VTE)

Forebygging av blodpropper (VTE)

Arjo VTE-forebyggingsutstyr består av en rekke pålitelige enheter og dedikerte plagg for å lette sikker og effektiv forebygging av venøs tromboembolisme (VTE), et samlebegrep for både dyp venetrombose og lungeemboli (DVT og PE).