Velg land eller region

Du er i Norway (Norsk)
Start / Kunnskap / Mobilitetsgalleriet / Mobilitetsgalleriet for akutt pleie

Mobilitetsgalleriet for akutt pleie

Akutt pleie er for pasienter med hyppige og raske endringer i behovene. Tilstands- og bevegelighetsnivåene varierer betydelig fra pasient til pasient, og kan endres fra time til time. Mobilitetsgalleriet for akutt pleie kan bidra til å veilede helseinstitusjoner ved å evaluere og kommunisere hvilke hjelpemidler og hvilke pleieegenskaper som trengs for å dekke bevegelighetskravene for hver enkelt pasients bevegelighetsbehov, fra Albert til Emma.
circle1_555px.jpg

Møt pasientene

Akutt pleie kjennetegnes av en pasientpopulasjon som er ved sykehuset midlertidig for å motta medisinsk diagnose og pleie. Brede variasjoner i medisinske tilstander samt nivåer av avhengighet av hjelp kan øke utfordringene som pleiere og helseinstitusjoner opplever når det gjelder å dekke mobilitetsbehovene deres. Mobiliteten, samt pasientenes selvstendighet, bestemmes i stor grad av den fysiske støtten de trenger og den fysiske belastningen (statisk og dynamisk) av pleierne. Pasienter som får akutt pleie går fra Albert, Barbara, Carl, Doris og Emma, og hver av dem representerer forskjellige mobilitetsgrader og pleiebehov.
Albert AC_500x700.jpg

Albert

Denne pasienten er selvhjulpen i hverdagen og trenger ikke hjelp av andre.
Barbara AC_500x700.jpg

Barbara

Denne pasienten er delvis selvhjulpen i hverdagen, og den hjelpen hun trenger, er generelt ikke fysisk krevende for pleieren.
Carl AC_500x700.jpg

Carl

Denne pasienten er ikke selvhjulpen i hverdagen, og klarer ikke å bidra særlig aktivt selv.
Doris AC_500x700.jpg

Doris

Denne pasienten er ikke selvhjulpen i hverdagen, og klarer ikke å bidra særlig aktivt selv.
Emma AC_500x700.jpg

Emma

Denne pasienten er ikke selvhjulpen i hverdagen og klarer ikke å bidra aktivt selv til pleie eller overføringer.
positive8_500x700v3.jpg

Positive åtte

Positive åtte-filosofien visualiserer de potensielle positive effektene av å forbedre eller opprettholde en persons bevegelighet ved å benytte de beste pleieferdighetene, et effektivt arbeidsmiljø og egnede hjelpemidler.

Last ned materiell

For å sikre at du er best mulig i stand til å dekke behovene til beboerne/pasientene, har vi satt sammen et sett med informative dokumenter for å gi deg råd om hvordan du kan forstå de varierende nivåene av funksjonell bevegelighet, og hvordan bruke produktene og løsningene våre mest mulig effektivt.
Gå til nedlastingssiden