Velg land eller region

Du er i Norway (Norsk)
Start / Kunnskap / Mobilitetsgalleriet / Mobilitetsgalleriet for akutt pleie / Emma

Emma AC_500x700.jpg

Emma

Emma er oftest sengeliggende og trenger en spesialstol for å sitte
Bistand vil medføre risiko for å overbelaste pleieren fysisk hvis den ytes uten særlige forholdsregler. Det bør benyttes hjelpemidler for å redusere denne risikoen, ettersom pasienten ikke er i stand til å bidra aktivt til bevegelsen. I enkelte tilfeller, som hos pasienter i sluttfasene av kreft eller Alzheimers sykdom, kan det faktisk være nødvendig eller ønskelig å unngå slik aktiv deltagelse. Det viktigste er å yte optimal pleie og/eller forebygge komplikasjoner forbundet med nedsatt mobilitet, f.eks. sikre god hudpleie. Emma forflyttes ved hjelp av hjelpemidler, f.eks. et seil og/eller glidehjelpemidler i sengen. Målet er å unngå komplikasjoner som følge av at hun er lenket til sengen over lang tid, og gjøre situasjonen så komfortabel som mulig for henne.

  • Er kanskje helt sengeliggende, kan bare sitte i spesialstol
  • Alltid avhengig av pleier
  • Den røde fargen på Emmas teppe indikerer høy risiko for dynamisk og statisk overbelastning av pleieren hvis det ikke brukes egnede hjelpemidler.
  • Stimulering av funksjonell bevegelighet er ingen primær målsetting
bicycle_500px.jpg

Empowering Movement

Mobilitetsgalleriet spiller en nøkkelrolle når det gjelder å styrke bevegelse både ved akutt og langtidspleie, ved å muliggjøre en evaluering av en persons bevegelighetsnivå og hvordan dette vil påvirke pleiekvaliteten.
Designing-for-Emma-49099.jpg

Design for Emma

Arjo samarbeider tett med arkitekter, sykehjemsledelse, eksperter på trygg pasientforflytning, beboere og pårørende, så vi kan utvikle rom som passer den enkelte pasientens behov.
positive8_500px.jpg

Positive åtte

Positive åtte-filosofien visualiserer de potensielle positive effektene av å forbedre eller opprettholde en persons bevegelighet ved å benytte de beste pleieferdighetene, et effektivt arbeidsmiljø og egnede hjelpemidler.

Last ned materiell

For å sikre at du er best mulig i stand til å dekke behovene til beboerne/pasientene, har vi satt sammen et sett med informative dokumenter for å gi deg råd om hvordan du kan forstå de varierende nivåene av funksjonell bevegelighet, og hvordan bruke produktene og løsningene våre mest mulig effektivt.