Velg land eller region

Du er i Norway (Norsk)
Start / Tjenester og løsninger / Løsninger for helsesektoren / Arkitekter og planleggere

Din partner innen institusjonsutforming

Vi har lang erfaring med å samarbeide tett med arkitekter, sykehjemsledelse, eksperter på trygg pasientforflytning, beboere og pårørende. Vår erfaring har vist oss at man trenger den riktige kombinasjonen av miljø, hjelpemidler og kunnskap for å skape effektive helseinstitusjoner med godt arbeidsmiljø. Derfor er det viktig å skape tilstrekkelig plass tidlig i planleggingen av en ny institusjon. Derfor har vi opprettet Arjo-portalen for arkitekter og planleggere.

 

Se videoen ovenfor for å finne ut hvordan vi støtter deg gjennom hele prosjektet, fra tidlig rådgivning om romutforming og plassbehov til hjelp til tegninger og installasjon av utstyr

Hva finner du i portalen?

  • Plasskrav – Layouttegninger med dimensjoner som gir tilstrekkelig plass til pleiere, pasienter/beboere og manøvrering av utstyr
  • Innsikt – Vår samling av artikler om beste praksis og designkrav ved planlegging av ulike pleiemiljøer
  • Nedlastinger – CAD-bibliotek (2D og 3D) for individuelle produkter, komplette romløsninger og plassbehov

Registrer deg for gratis tilgang og kom i gang.

ProcessAP.png

Vi støtter deg i hver fase av prosjektet

Kunnskaper og råd

 

Våre rådgivere hjelper dere å analysere institusjonens behov for tilstrekkelig plass, nødvendige hjelpemidler og opplæring av personalet. Vi skreddersyr en plan for å skape et best mulig miljø for sikker pasienthåndtering.

Tjenester
• Vurdering av institusjonen
• Kravanalyse
• Analyse av arbeidsmiljø
• Plassplanlegging

Vurderingsverktøy
• Positive Eight
• Mobilitetsgalleriet

Institusjonsplanlegging


I de tidlige stadiene i et prosjekt tilbyr vi praktiske råd om planlegging og utforming av helseinstitusjoner, samt inspirasjon til utforming av ulike romløsninger.

Plassbehov
• Råd og anbefalinger
• 2D-tegninger
• Svingradier

Romeksempler og informasjon
• Toalett og dusj
• Sentralt baderom
• Skyllerom

Produkttegninger
• 2D-tegninger

Designstøtte

 

Vi støtter institusjonsprosjekter med installasjonstegninger og andre tekniske spesifikasjoner, samt enkel tilgang til produkttegninger og BIM-objekter.

Produkttegninger
• 3D-tegninger
• BIM-objekter

Produktspesifikasjoner

Installasjonstegninger og
spesifikasjoner

Produkter


Arjo kan tilby fullstendige spesifikasjoner, teknisk informasjon, tegninger, installasjons- og bruksanvisninger for alle Arjo-produkter.

Produktinstallasjoner og dokumentasjon
• Fullstendige spesifikasjoner
• Teknisk informasjon
• Tegninger
• Instruksjoner for bruk og vedlikehold
• Idriftssettings- og valideringsdokumentasjon

Opplæring og brukerstøtte

arjo_positive_eight2.png

Vi baserer arbeidet vårt på vår Positive Eight™-filosofi, som tar utgangspunkt i kombinasjonen av miljø, utstyr og pleiekunnskaper. Filosofien visualiserer de potensielle positive virkningene for både pleier og beboer som følge av økt mobilitet. Ved å sikre tilstrekkelig plass maksimerer man mulighetene for å velge riktig utstyr og bruke riktige arbeidsteknikker, noe som i sin tur skaper optimale arbeidsforhold for pleiere og pasienter. Dette forbedrer hele pleieprosessen, og resultatet er mer fornøyde, sunnere og mer mobile beboere og pasienter.

arjo_mobility_gallery-22.png

Vår metode – Mobilitetsgalleriet

Vi har utviklet Mobilitetsgalleriet, et validert risikovurderingsverktøy basert på fem personer og deres nivåer av funksjonell mobilitet, fra helt oppegående og selvhjulpne personer (Albert), til personer som er helt sengeliggende (Emma), navngitt i alfabetisk rekkefølge fra A til E. På bakgrunn av disse fem personene har vi spesifisert funksjonelle rom som tar hensyn til anbefalt utstyr for hvert enkelt mobilitetsnivå og arbeidsmiljøet for pleierne.

Space Image (1).jpg

Betydningen av tilstrekkelig plass

Dette handler om å planlegge for fremtiden, og det påvirker både effektiviteten og arbeidsmiljøet for pleierne.


Som beskrevet i vår Positive Eight-filosofi kan riktig miljø, riktig utstyr og riktige pleiekunnskaper skape en kjedereaksjon av fordeler som gir bedre pleie med mer mobile beboere, færre arbeidsrelaterte personskader og bedre økonomiske resultater.
Planleggingen må ta hensyn til mobilitetsnivået hos alle beboere for å skape et pleiemiljø som fungerer for Albert, som er selvhjulpen, Carl, som trenger mye støtte og stimulans, og Emma, som er helt pleietrengende. For å støtte dere i planleggingen og utformingen av helseinstitusjoner har vi utviklet en rekke punkter, som situasjonstilpassede plasskrav, svingradier og fullstendige romkonsepter og layouteksempler, som er tilgjengelige i Arjo-veiledningen for arkitekter og planleggere.

Arjo-tekniker hjelper kunde

Vi er her for deg!

Finner du ikke det du leter etter? La oss hjelpe deg.