Trykksårforebygging

Trykksårforebygging

Et omfattende utvalg av utstyr er utviklet for å håndtere pasienters og beboeres prognoser ved å bidra til å forebygge og behandle komplikasjoner som er forbundet med immobilitet.

Arjos utvalg av trykksårforebyggende (PIP/Pressure Injury Prevention) utstyr inkluderer høyt spesialiserte terapeutiske senger og helmadrasser, og en rekke andre bæreflater.

Utvalget av bæreflater, inkludert overmadrasser og helmadrasser, er utviklet for å bidra til å forebygge og behandle trykksår.