You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Trykksårforebygging

Trykksårforebygging

Et omfattende utvalg av utstyr er utviklet for å håndtere pasienters og beboeres prognoser ved å bidra til å forebygge og behandle komplikasjoner som er forbundet med immobilitet.

Arjos utvalg av trykksårforebyggende (PIP/Pressure Injury Prevention) utstyr inkluderer høyt spesialiserte terapeutiske senger og helmadrasser, og en rekke andre bæreflater.

Utvalget av bæreflater, inkludert overmadrasser og helmadrasser, er utviklet for å bidra til å forebygge og behandle trykksår.