Velg land eller region

Du er i Norway (Norsk)
Start / Kunnskap / Mobilitetsgalleriet / Mobilitetsgalleriet for spesialpleie

Mobilitetsgalleriet for spesialpleie

Mobilitetsgalleriet for spesialpleie representerer potensielt yngre personer som lever ved spesielle bofasiliteter. Det kan dreie seg om barn og tenåringer som går på spesialskoler eller som bor i en familieenhet i eget hjem.
circle7_555px.jpg

Møt beboerne/pasientene

Pasientene eller beboerne i Mobilitetsgalleriet for spesialpleie representerer personer som kan ha fysiske, psykososiale og/eller kognitive svekkelser og krever både fysisk og sosial støtte. Fremtidsutsiktene deres er basert på evnen deres og mulighetene de gis, og det er grunnen til at pleierne må fokusere på menneskesentrert pleie for å fremme og opprettholde mobilitet.
Albert SC_500x700.jpg

Albert

Denne beboeren/pasienten er selvhjulpen i hverdagen og trenger ikke hjelp av andre, men kan trenge ekstra balansestøtte.
Barbara SC_500x700.jpg

Barbara

Denne beboeren/pasienten er delvis selvhjulpen i hverdagen, og den hjelpen hun trenger, er generelt ikke fysisk krevende for pleieren.
Carl SC_500x700.jpg

Carl

Denne beboeren/pasienten er ikke selvhjulpen i hverdagen. Han trenger hjelp, men klarer å bidra eller gjøre litt på egen hånd.
Doris SC_500x700.jpg

Doris

Denne beboeren/pasienten er ikke selvhjulpen i hverdagen, og klarer ikke å bidra særlig aktivt selv.
Emma SC_500x700.jpg

Emma

Denne pasienten/beboeren er ikke selvhjulpen i hverdagen og klarer ikke å bidra aktivt til pleie eller forflytninger.
positive8_500x700v3.jpg

Positive åtte

Positive åtte-filosofien visualiserer de potensielle positive effektene av å forbedre eller opprettholde en persons bevegelighet ved å benytte de beste pleieferdighetene, et effektivt arbeidsmiljø og egnede hjelpemidler.

Last ned materiell

For å sikre at du er best mulig i stand til å dekke behovene til beboerne/pasientene, har vi satt sammen et sett med informative dokumenter for å gi deg råd om hvordan du kan forstå de varierende nivåene av funksjonell bevegelighet, og hvordan bruke produktene og løsningene våre mest mulig effektivt.
Gå til nedlastingssiden