You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

VTE-forebyggende mansjetter

VTE-forebyggende mansjetter

VTE-forebyggende mansjetter fra Flowtron® med ensartet og sekvensiell kompresjon har vist seg å være ikke-termiske og ha svært gode fuktregulerende egenskaper1, noe som er viktige faktorer som bidrar til pasientens komfort og dermed pasientsamsvar.

Behagelige VTE-forebyggende mansjetter er viktig for å forbedre pasientens opplevelse og dermed overholdelse av behandlingen. En metode for å forbedre pasientens komfort er å fokusere på mansjettenes evne til å la varme, luft eller fuktighet slippe gjennom stoffet, slik at mansjetten har lav termisk klassifisering og tørker raskt. Uavhengige laboratorietester (1) har vist at Flowtron-utvalget av ensartede og sekvensielle mansjetter er effektive i å overføre vanndamp, tørker raskt og har lav termisk klassifisering. Dette er viktige faktorer som bidrar til pasientkomfort under IPC-terapi. Flowtron VTE-forebyggende mansjetter med automatisk gjenkjenning på fot-, legg- og lårmansjetter ved bruk med Flowtron ACS900, Flowtron Universal eller Flowtron ACS800+ Tri Pulse-pumper. Leggmansjetter og legg- og lår-mansjetter som er kompatible med Flowtron Excel med variabel trykkinnstilling. Komfortabelt materiale med pustende egenskaper. Borrelås for fem fingre. Sterile og usterile alternativer er tilgjengelig.* For bruk for én pasient. Universalblære og sekvensiell blære med enkel luftinntaksslange.

Litteratur 1. Arkiverte data