VTE-forebyggende mansjetter

VTE-forebyggende mansjetter fra Flowtron® med ensartet og sekvensiell kompresjon har vist seg å være ikke-termiske og ha svært gode fuktregulerende egenskaper1, noe som er viktige faktorer som bidrar til pasientens komfort og dermed pasientsamsvar.