You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Behandling av brannsår

Vann kan ha en avkjølende effekt på brannsår eller varme opp stive ledd og såre muskler.

Badekar i rustfritt stål beskytter mot bakterievekst inne i og utenfor badekaret – fra rengjøringsvennlige flater til innvendige rør og pumper.

Primo Ferro Et høyderegulerbart badesystem som egner seg spesielt for pleieinstitusjoner som behandler brannsår eller kroniske hudlidelser.