Velg land eller region

Du er ved Norway (Norsk)
Start
Banner for web2
Dedikert til

Empowering Movement

Provizio SEM Scanner (37)

Vær i forkant av trykksår

Objektiv og anatomisk spesifikk risikovurdering, uavhengig av hudtone. Se hvordan Provizio® SEM Scanner hjelper deg med å redusere forekomsten av trykksår betydelig. 

Flowtron ACS900 (10)

Forebygging av blodpropp

 

Venøs tromboembolisme (VTE) er en alvorlig tilstand som fører til dødsfall og uførhet over hele verden, med 10 millioner tilfeller hvert år. Omfattende strategier for forebygging av venøs tromboemboli, som tar hensyn til individuelle kliniske behov, er avgjørende for å beskytte alle risikopasienter.

 

Hygiene Relaxing (2)

Hygiene og velvære

Hygiene er en viktig del av velvære. Arjos integrerte hygiene- og velværeløsninger gjør det mulig å tilby en skreddersydd og terapeutisk opplevelse for hjelpetrengende beboere og pasienter, slik at du kan forbedre velvære og effektiviteten i pleiemiljøet.

Maxi Sky 2 (1)

Rehabilitering gjennom tidlig mobilisering etter kirurgi

 

Bruk av hjelpemidler under forflytning er en effektiv måte å gjenvinne eller opprettholde mobiliteten på. Vår veileder for rehabilitering bidrar til å styrke bevegelse, samtidig som den reduserer risikoen for skader hos pleierne.

Arjo blue studio background

Våre produktkategorier

Positive 8

Positive åtte-filosofien

Vår pleiefilosofi forklarer hvordan tilrettelegging av mobilitet kan katalysere en rekke fordeler som påvirker livskvaliteten, pleiernes tilfredshet, driftseffektiviteten og de økonomiske resultatene. 

Mobility gallery Long Term Care Group

Mobilitetsgalleriet

Arjos Mobilitetsgalleri er basert på fem mobilitetsnivåer, fra A til E, og gir et grunnlag for å forstå hvordan en person kan bidra til sin egen mobilitet, samt hvordan pleierne kan beskyttes mot skader.​

Sara Flex with Sara 3000 Standing Sling (5)

Arjo MOVE

Arjo MOVE-programmene er forankret i klinisk dokumentasjon og drives av institusjonens data. De gir deg verktøyene og kunnskapen du trenger for å nå dine kliniske og driftsmessige mål. ​

Panagiota employer branding

«Min jobb med forskning og utvikling hos Arjo gir meg muligheten til å bidra til å skape et bedre samfunn»

Oversikt over Arjo

Fakta om Arjo

6500

ansatte globalt

1957

Arjo ble grunnlagt

+ 100 land

der Arjo selger produkter og tjenester

Empowering Movement

er kjernen i alt vi gjør

Vi skaper verdi ved å

Forebygging av immobilitetsskader
Fremme mobilitet med verdighet
Beskytte pleiernes velvære
Optimalisere kostnader og effektivisere pleien