Velg land eller region

Du er i Norway (Norsk)
Start
Banner-for-homepage2135x750-px-01-(k2).jpg
Dedikert til

Empowering Movement

Maxi Move (3)

5 løsninger som støtter pleie utført av én person

Begrepet pleie utført av én person henviser til en metode for sikker forflytning av en person med riktig hjelpemidddel og riktig antall pleiere.

I noen pleiemiljøer har det lenge vært "uformelle arbeidsrutiner" der det automatisk kreves to pleiere når man bistår med pasientforflytning. De siste årene har det imidlertid vært en klar endring når det gjelder pleie utført av én person, spesielt innen sykehjem.

LP1 - CES -Banner for web_2135x750 px 01.jpg

Pasientforflytning med en mangefasettert tilnærming kan bidra til å redusere skader blant pleierne og fremme sunnere resultater for dem som er rammet av mobilitetsutfordringer.

Tenor (3)

Løsninger for bariatrisk pleie

Våre bariatriske romløsninger sikrer at institusjonen har riktig utstyr for de voksende utfordringene i forbindelse med overvektige pasienter, og kan tilby sikker, kostnadseffektiv og verdig pasientpleie

Provizio SEM Scanner (37)

Vær i forkant av trykksår

Objektiv og anatomisk spesifikk risikovurdering, uavhengig av hudtone. Se hvordan Provizio® SEM Scanner hjelper deg med å redusere forekomsten av trykksår betydelig. 

Arjo blue studio background

Våre produktkategorier

Positive 8

Positive åtte-filosofien

Vår pleiefilosofi forklarer hvordan tilrettelegging av mobilitet kan katalysere en rekke fordeler som påvirker livskvaliteten, pleiernes tilfredshet, driftseffektiviteten og de økonomiske resultatene. 

Mobility gallery Long Term Care Group

Mobilitetsgalleriet

Arjos Mobilitetsgalleri er basert på fem mobilitetsnivåer, fra A til E, og gir et grunnlag for å forstå hvordan en person kan bidra til sin egen mobilitet, samt hvordan pleierne kan beskyttes mot skader.​

Sara Flex with Sara 3000 Standing Sling (5)

Arjo MOVE

Arjo MOVE-programmene er forankret i klinisk dokumentasjon og drives av institusjonens data. De gir deg verktøyene og kunnskapen du trenger for å nå dine kliniske og driftsmessige mål. ​

GustavCareerNew.png

«Jeg går på jobb hver dag med en genuin tro på at vi utgjør en forskjell»

Oversikt over Arjo

Fakta om Arjo

6,800

ansatte globalt

1957

Arjo ble grunnlagt

+ 100 land

der Arjo selger produkter og tjenester

Empowering Movement

er kjernen i alt vi gjør

Vi skaper verdi ved å

Forebygging av immobilitetsskader
Fremme mobilitet med verdighet
Beskytte pleiernes velvære
Optimalisere kostnader og effektivisere pleien