You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Sikker pasienthåndtering

Sikker pasienthåndtering

For pasienter og beboere med begrenset eller nedsatt mobilitet, kan tiden som tilbringes utenfor sengen være et spesifikt rehabiliteringsmål eller høydepunktet på dagen deres.

Altfor ofte er imidlertid forflytningsprosessen fra sengen risikabel, og for vanskelig å klare for en enkelt person. Vårt omfattende utvalg av forflytningsløsninger er utformet for å sikre en enkel, effektiv prosess som er trygg, komfortabel og verdig for alle involverte.