Vælg land eller region

Du er nu i Denmark (Dansk)
Hjem / Produkter / Patienthåndtering

Arjo-produkter

Løsninger til håndtering af plejemodtagere

Frem mobilitet for alle. Vore løsninger til håndtering af plejemodtagere muliggør tidlig, hyppig og regelmæssig mobilisering på et passende funktionsniveau for plejemodtagere på alle mobilitetsniveauer, herunder plejemodtagere, der lever med demens og relaterede kognitive svækkelser.

Rehab broshure

Plejemodtagerhåndtering for krop og sind

Hvordan vi bevæger os, påvirker både krop og sind. Hver eneste dag udføres forflytninger og mobilitetsopgaver uden passende hjælpemidler, og det kan resultere i skader på både plejepersonalet og plejemodtagerne. De negative virkninger af immobilitet omfatter urininkontinens, kognitiv svækkelse, fald, fejlernæring og trykskader.¹ Arjos løsninger til plejemodtagerhåndtering bidrager til at minimere risikoen for disse. 

Patient Handling Clinical Evidence Summary mockup

Omsorg for plejepersonale

Manuel håndtering af plejemodtagere er en central faktor til skader i bevægeapparatet og smerter hos sygeplejersker og behandlere.²,³ På blot ét år havde sygeplejersker 8.730 sygedage på grund af skader i bevægeapparatet.⁴ Reducér manuelle løft, og hjælp med at minimere risikoen for plejepersonalet med et understøttende plejemodtagerhåndteringsmiljø.

Sara Plus (7)

Løft plejekvaliteten

At tilbringe tid ude af sengen er en vigtig del af en plejemodtagers dag. Hjælpemidler giver en mere sikker proces til løft, forflytning eller omplacering, hvilket reducerer risikoen for plejemodtagerskader (f.eks. fald, hudrifter, skulderforskydninger) som følge af et manuelle uheld med håndtering af plejemodtagere.⁵

Se nogle af vores produkter i forbindelse med pleje

Sara Plus og andre produkter til plejemodtagerhåndtering bidrager til at skabe muligheder for at arbejde med plejemodtagere på deres mobilitetsmål under plejen. Gennem vores løsninger til plejemodtagerhåndtering fremmer vi trygge og hensigtsmæssige mobilitetsmuligheder. Se videoer om brugen af nogle af vores produkter nedenfor.

Demonstration om Sara Plus

Demonstration om Maxi 500

Demonstration om Sara Stedy

Architect Image

Din samarbejdspartner inden for design af institutioner

Vi har i mange år samarbejdet tæt med arkitekter, plejehjemsledere, eksperter inden for sikker patienthåndtering, plejemodtagere og pårørende. Vores erfaring har lært os, at hvis man vil udvikle effektive plejeinstitutioner og opnå et godt arbejdsmiljø, er det nødvendigt at have den rigtige kombination af miljø, udstyr og plejekompetencer. Det er derfor afgørende vigtigt, at man tidligt i planlægningsfasen til en ny institution sørger for at designe miljøet, så der er tilstrækkeligt med plads.

Anmod om adgang til vores gratis Arkitektportal

Hvis du ikke har adgang til vores gratis Arkitektportal, skal du indsende din anmodning ved hjælp af formularen.

Arjo-tekniker hjælper kunden

Vi er her for dig!

Kan du ikke finde det, du søger? Lad os hjælpe dig.