Velg land eller region

Du er i Norway (Norsk)
Start / Kunnskap / Mobilitetsgalleriet / Mobilitetsgalleriet for langtidspleie

Mobilitetsgalleri for langtidspleie

Beboere som får langtidspleie er hovedsakelig ved fasiliteten for å dekke behovene for sikkerhet og pleie. Hovedmålene for pleierne ved fasiliteter for langtidspleie er vanligvis å opprettholde en beboers funksjonelle bevegelighet, opprettholde beboerens velvære over lengre tidsperioder, og forhindre de negative virkningene av immobilitet, som fall, trykksår og funksjonell inkontinens.¹
circle4_555px.jpg

Møt beboerne

Beboere ved pleiehjem, spesielt eldre, kan ofte være skrøpelige og noen ganger desorienterte med svekket mental kapasitet og/eller funksjonell bevegelighet. Selv om mange beboere har mobilitetsnivå A eller B, er det Arjos erfaring at majoriteten av populasjoner innen langtidspleie består av beboere med mobilitetsnivå C, D og E.
Albert LTC_500x700.jpg

Albert

Denne beboeren er selvhjulpen i hverdagen og trenger ikke hjelp av andre.
Barbara LTC _500x700.jpg

Barbara

Denne beboeren er delvis selvhjulpen i hverdagen, og den hjelpen hun trenger, er generelt ikke fysisk krevende for pleieren.
Carl LTC_500x700.jpg

Carl

Denne beboeren er ikke selvhjulpen i hverdagen, og klarer ikke å bidra særlig aktivt selv.
Doris LTC_500x700.jpg

Doris

Denne beboeren er ikke selvhjulpen i hverdagen, og klarer ikke å bidra særlig aktivt selv.
Emma LTC_500x700.jpg

Emma

Denne beboeren er ikke selvhjulpen i hverdagen og klarer ikke å bidra aktivt eller uavhengig til pleie eller forflytninger.
positive8_500x700v3.jpg

Positive åtte

Positive åtte-filosofien visualiserer de potensielle positive effektene av å forbedre eller opprettholde en persons bevegelighet ved å benytte de beste pleieferdighetene, et effektivt arbeidsmiljø og egnede hjelpemidler.

Last ned materiell

For å sikre at du er best mulig i stand til å dekke behovene til beboerne/pasientene, har vi satt sammen et sett med informative dokumenter for å gi deg råd om hvordan du kan forstå de varierende nivåene av funksjonell bevegelighet, og hvordan bruke produktene og løsningene våre mest mulig effektivt.
Gå til nedlastingssiden