Velg land eller region

Du er i Norway (Norsk)
Start / Kunnskap / Mobilitetsgalleriet / Mobilitetsgalleriet for langtidspleie / Albert

Albert LTC_500x700.jpg

Albert

Albert kan utføre daglige aktiviteter på egen hånd
Denne beboeren er selvhjulpen i hverdagen og trenger ikke hjelp av andre. Beboeren kan ha behov for spesielle hjelpemidler eller apparater for å være mer selvstendig.

  • Oppegående, men bruker kanskje stokk til å støtte seg.
  • Selvhjulpen – kan vaske seg og kle på seg
  • Den grønne fargen på boken hans indikerer at han utgjør en lav risiko for statisk eller dynamisk overbelastning for pleieren
  • Det er meget viktig å stimulere funksjonell mobilitet for å opprettholde selvstendigheten
bicycle_500px.jpg

Empowering Movement

Mobilitetsgalleriet spiller en nøkkelrolle når det gjelder å styrke bevegelse både ved akutt og langtidspleie, ved å muliggjøre en evaluering av en persons bevegelighetsnivå og hvordan dette vil påvirke pleiekvaliteten.
Designing-for-Albert-and-barbara-BC-49137.jpg

Design for Albert

Arjo samarbeider tett med arkitekter, sykehjemsledelse, eksperter på trygg pasientforflytning, beboere og pårørende, så vi kan utvikle rom som passer den enkelte pasientens behov.
positive8_500px.jpg

Positive åtte

Positive åtte-filosofien visualiserer de potensielle positive effektene av å forbedre eller opprettholde en persons bevegelighet ved å benytte de beste pleieferdighetene, et effektivt arbeidsmiljø og egnede hjelpemidler.

Last ned materiell

For å sikre at du er best mulig i stand til å dekke behovene til beboerne/pasientene, har vi satt sammen et sett med informative dokumenter for å gi deg råd om hvordan du kan forstå de varierende nivåene av funksjonell bevegelighet, og hvordan bruke produktene og løsningene våre mest mulig effektivt.