Velg land eller region

Du er i Norway (Norsk)
Start / Kunnskap / Mobilitetsgalleriet / Før du kan laste ned
Mobility gallery top image

Mobilitetsgalleri-samlingen

Pleierelaterte valg skal bygge på beboer-/pasientvurderinger, og vi må innse at det ikke finnes noen typisk beboer/pasient.

For å kunne planlegge pleien for beboerne/pasientene, må valgene være bevisste og godt balansert. Det bør med andre ord finnes en slags standardisering i tillegg til at pleien tilpasses den enkelte.

Arjos Mobilitetsgalleri er et vurderings- og kommunikasjonsverktøy basert på forskjellige nivåer av mobilitet; fra helt mobile og selvhjulpne beboere/pasienter, til personer som er hundre prosent sengeliggende.

Mobilitetsgalleriet presenterer de fem nivåene av funksjonell bevegelighet ved å knytte dem til fem personer – der alle er basert på beboere eller pasienter som du kan forvente å møte i det daglige arbeidet.

Ved å bruke Mobilitetsgallerier kan dere sikre at dere snakker samme språk når det gjelder beboerens/pasientens funksjonelle bevegelighet og i evalueringen av udekkede behov hos ulike beboere, pasienter og pleiere. Det kan hjelpe deg å finne potensielle løsninger som kan utgjøre en reell forskjell både for pleiekvaliteten og arbeidskvaliteten.

Mobilitetsgalleri-samlingen består av:

  • Hefte om Mobilitetsgalleriet
  • Opplæringsplakater
  • Mobilitetsgalleri-plakater
  • Kliniske referanser for Mobilitetsgalleriet

Send inn skjemaet for å laste ned en kopi av Mobilitetsgalleri-samlingen.