Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Kunskap / Mobilitetsgalleriet / Inför nerladdning
Mobility gallery top image

Det kompletta Mobilitetsgalleriet

Vårdval bör baseras på noggrann bedömning av den enskilda patienten, och vi måste komma ihåg att det inte finns några typiska patienter.

För att kunna planera vården för patienten måste dessa bedömningar och val göras medvetet och välbalanserat. Med andra ord måste vården skräddarsys efter individen, samtidigt som det även måste finnas någon typ av standardiseringssystem.

Arjos mobilitetsgalleri är ett bedömnings- och kommunikationsverktyg som utgår från olika mobilitetsnivåer, allt från fullständigt mobila och oberoende patienter till helt sängbundna.

Mobilitetsgalleriet illustrerar den funktionella mobilitetens fem nivåer med hjälp av fem personer som representerar de patienter du kan komma att stöta på i arbetslivet.

Man kan använda illustrationerna i mobilitetsgalleriet för att säkerställa att alla är överens om patientens funktionella mobilitet samt vid bedömning av ouppfyllda behov hos patienter och vårdpersonal. Det kan bidra till att hitta lösningar som kan göra verklig skillnad, både för vårdkvaliteten och arbetsmiljön.

Det kompletta mobilitetsgalleriet består av:

  • Häftet Mobilitetsgalleriet
  • Informationsaffischer
  • Affischer för mobilitetsgalleriet
  • Kliniska referenser för mobilitetsgalleriet

Fyll i formuläret för att kunna ladda ned en egen kopia av det kompletta mobilitetsgalleriet.