Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Tjänster och lösningar / Sjukvårdslösningar / Demensvård
socialmediabanner_2135x600_newoption_01-(1).jpg

Let's empower movement in dementia care

Main page banner.png

Förbättrad demensvård genom design

dementia-1.jpg

Knowing dementia

Every September is World Alzheimer’s Month – a global campaign lead by Alzheimer’s Disease International. For 2021, the theme is ‘Know Dementia, Know Alzheimer’s’, highlighting the power of knowledge and how we can all raise more awareness.
dementia-3.jpg

Moving care forward

Together, we can empower movement in dementia care towards better awareness, understanding and action. To find out how, sign up to our dementia care updates for the latest Arjo resources and material sent straight to your inbox.
dementia-2.jpg

“As long as he can move, he’s happy”

For caregivers Lars and Francesca, maintaining mobility for someone with dementia is vital for maintaining quality of life. “Helge has traditionally been very active – not being able to move would be a big hit for his self-confidence and dignity.”
Dementia-Care---Nurse-with-patient-in-wheelchair.jpg

Dementia care & Covid-19

For caregivers working with people in long-term care, 2020 has created a unique set of challenges. Around the world, measures to control the spread of Covid-19 such as isolation, distancing and minimised physical contact have made delivering person-centred care extremely difficult – and yet it has never been more important.¹

Arjo dementia care solutions are designed to support smooth care routines, maintain and improve mobility, and promote a calm environment.

To find out more about how we can support care in the time of Covid-19, please read more on our Dementia Care solutions.
Dementia care module_1.jpg

Clinical evidence for person-centred dementia care

The Dementia care solutions clinical focus guide is Arjo’s primary resource to understand the specific needs of people living with Dementia and how the right equipment can support care. Discover the power of non-pharma solutions to improve quality of Dementia care in practice.
Dementia-care-module_2 v2.jpg

Whitepaper: Novel therapeutic chair benefits residents with dementia

The Wellness Nordic Relax Chair is Arjo’s key non-pharma solution for person-centred dementia care. Automated programmes help carers respond to dementia care challenges and 9 out of 10 recommend it.³

What else do carers think? Read the whitepaper to find out.
ManAndWoman_555x555.jpg

Med kroppen och själen i centrum

Idag lever ca 50 miljoner människor i världen med demens. Sjukdomen påverkar mer än 60 %¹ av de som vårdas på äldreboenden. Det kan vara otroligt givande att vårda en person som lever med demens, men sjukdomens komplicerade karaktär innebär att många utvecklar beteendeförändringar som kan skapa svåra situationer och oroliga stunder i vårdmiljön allt eftersom sjukdomen fortskrider. Antalet patienter som lever med demens ökar, och därmed ökar behovet av stöd – både på personal- och inrättningsnivå. Till vårdpersonal och deras patienter som lever med demens erbjuder vi ickefarmaceutiska lösningar som möjliggör ett personcentrerat arbetssätt för att hantera grundläggande rutiner. Dessa lösningar är utvecklade för att minska de oroliga stunderna, dygnet runt.
Arjo_22.01.20191073_800x500.jpg

Underlätta vardagen

I en miljö där tex intimvård kan innebära en orolig stund kan våra lösningar underlätta vardagsrutinerna för vårdpersonalen och göra dem behagligare för vårdtagarna.
1C5A8778_white_800x500.jpg

Möjliggöra större interaktion mellan patienter och personal

Arjos lösningar är utformade för att användas av en ensam personal och för att vara lätta och intuitiva att användas och integreras i hela vårdkedjan. Vi strävar efter att möjliggöra för vårdpersonal att ge personcentrerad vård – för att få mer tid över till de goda interaktionerna.
1C5A7122_800x500.jpg

Stöd en lugn och värdig vårdmiljö

När det gäller de vardagliga aktiviteterna är det också viktigt att skapa och uppmärksamma positiva stunder som skapar tillfredsställelse och glädje. Våra lösningar omfattar mer än att bara bemöta grundläggande rutiner och fysiska behov – därför kan de bidra till välbefinnande, lugn och värdighet för vårdtagarna och vara till nytta för hela vårdmiljön.
shutterstock_177566261.jpg

Att förstå individen

Vi har tagit fram Mobilitets Galleriet och fiktiva demenspatienter i syfte att göra det enklare för dig att identifiera individuella behov och välja lämpliga lösningar som underlättar det dagliga livet.
Dementia 6.jpg

Personcentrerad vård

Vi anser att det är endast när en personcentrerad vård bedrivs för personer som lever med demens som livskvalitet kan upprätthållas, beteendeförändringar minimeras och effektivitet uppnås.
Design dementia 1.jpg

Att designa med demens i åtanke

Kärnan i vår forskning och utveckling är våra designprinciper. Dessa principer vägleder inte bara produktutvecklingen, utan utgör själva grunden för vår portfölj. De finns för att försäkra att vi alltid uppfyller de nya behov och utmaningar som uppstår i dagens vårdmiljöer.
MaxiMove_13.jpg

Arjos lösningar inom demensområdet

Vår noga utvalda portfölj inom demensområdet kan underlätta utförandet av personcentrerad vård dygnet runt, vid allt ifrån förflyttningar och hygiensituationer till full avkoppling.

Referenser

1. Alzheimer’s Disease International. World Alzheimer Report 2018. London: Alzheimer’s Disease International; 2018. 

Arjos tekniker hjälper kunden

Vi finns här för dig!

Hittar du inte det du söker? Låt oss hjälpa dig.