Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Tjänster och lösningar / Sjukvårdslösningar / Demensvård

Vi skapar lösningar som förbättrar livskvaliteten för vårdtagare inom äldreomsorgen och som även bidrar till större arbetstillfredsställelse för vårdpersonalen. Vi samarbetar med våra kunder för att få större förståelse för de föränderliga utmaningar och behov som finns inom dagens äldreomsorg och vi strävar efter att underlätta för vårdgivarna att höja kvaliteten på vården.

Clinical Focus Guide mockup2.png

Klinisk evidens för personcentrerad demensvård​

Guiden Dementia care solutions clinical focus är Arjos primära resurs för att man ska förstå de specifika behoven hos personer med demens och hur rätt hjälpmedel kan underlätta vården. Upptäck styrkan i icke-farmaceutiska lösningar som förbättrar kvaliteten på demensvården i praktiken.​ ​​

Lösningar inom demensvården​

Antalet patienter som lever med demens ökar, och därmed ökar behovet av stöd – både på personal-och inrättningsnivå. Till vårdpersonal och deras patienter erbjuder vi lösningar som möjliggör ett personcentrerat arbetssätt för att hantera grundläggande rutiner. Dessa lösningar är utvecklade för att minska antalet oroliga stunder dygnet runt. Titta på videon för att ta reda på mer om icke-farmaceutiska lösningar inom demensvården.

Arjo_22.01.20191073_800x500.jpg

Underlätta vardagen

I en miljö där intimvård kan innebära en orolig stund kan våra lösningar underlätta vardagsrutinerna för vårdpersonalen och göra dem behagligare för vårdtagarna.

1C5A8778_white_800x500.jpg

Möjliggöra större interaktion mellan patienter och personal

 

Arjos lösningar är utformade för att användas av en ensampersonaloch för att vara lätta och intuitiva att använda och integrera i hela vårdkedjan. Detta gör det möjligt för vårdpersonal att ge personcentrerad vård – med mer tid  över till de goda interaktionerna och mindre tid åt grundläggande rutiner.

1C5A7122_800x500.jpg

Stöd en lugn och värdig vårdmiljö

När det gäller de vardagliga aktiviteterna är det också viktigt att skapa och uppmärksamma positiva stunder som skapar tillfredsställelse och glädje. Våra lösningar omfattar mer än bara grundläggande rutiner och fysiska behov – därför kan de bidra till välbefinnande, lugn och värdighet för patienterna och vara till nytta för hela vårdmiljön.

Olika personligheter inom området demens

Roy, Alice och Stacy representerar några vanliga personer som lever med demens och har utvecklats för att hjälpa till att identifiera individuella behov och välja lämpliga lösningar som underlättar det dagliga livet

Roy new.png

Roy

  • Roy har mycket energi
  • Han har svårt att sitta stilla och koppla av. Han är ofta rastlös.
  • Han vill röra på sig och har en tendens att gå vilse
Alice new.png

Alice

  • Alice är väldigt socialt aktiv med vårdpersonalen och andra vårdtagare
  • Hon är väldigt medveten om vad som händer
  • Hon söker ofta stimulering
  • Alice ställer många frågor och insisterar på att få svar
Stacy_neww.png

Stacy

  • Stacy är ofta sömnig och tar många tupplurar
  • Hon har inte så mycket energi
  • Ibland är det svårt att veta om hon bara slumrar lite eller om hon sover djupt

Vårdtagarnas behov

Att bedriva vård inom demensområdet är känsligt och samtidigt komplicerat, fullt av nyanseringar och utmaningar. Vi inser att den inte drivs av sökandet efter ett botemedel. Det är vård som bygger på den grundläggande tanken att bakom varje utmaning står en unik individ med ouppfyllda känslomässiga eller fysiska behov som kräver förståelse och assistans.

Titta på videon för att se hur livskvaliteten kan upprätthållas, episoder av olika beteendeförändringarminimeras och effektivitet  uppnås¹.

8-icons-image_One Column CTA.jpg

Att designa med demens i åtanke

Att skapa goda förutsättningar för mobilitet är i fokus i allt vi gör. Och det är kärnan i våra designprinciper för både akut- och långtidsvårdsprodukter. Våra designprinciper säkerställer att vi
fortsätter att uppfylla de föränderliga behov och utmaningar som uppstår i dagens vårdmiljöer, med fokus på kriterierna ovan.

friction-graphic3.png

Support till personcentrerad vård

Att skapa en grund som gör det möjligt att fokusera på en personcentrerad omsorg är nyckeln till förbättrad livskvalitet för personer som lever med demens. Principerna bakom personcentrerad vård bekräftar det humana värdet för personer som lever med demens. Principerna bakom personcentrerad vård bekräftar patienternas individualitet, personlighet och hur deras livserfarenhet påverkar hur de agerar på sin sjukdom. Dessa principer tar också hänsyn till vikten av relationer och interaktioner med andra. Personcentrerad vård anses internationellt vara den bästa vårdmodellen för personer som lever med demens², och den rekommenderas i olika internationella riktlinjer³.

Mockup Dementia Brochure.png

Broschyr om Arjos lösningar inom demensområdet

Det kan vara otroligt givande att vårda en person som lever med demens, men sjukdomens komplicerade karaktär innebär att många personer utvecklar beteendeförändringar som kan skapa svåra situationer och orosmoment  i vårdmiljön allt eftersom sjukdomen fortskrider. Läs mer i vår broschyr om demenslösningar.

WHitepaper Mockup.png

Whitepaper: Ny behandlingsstol underlättar för patienter med demens

Wellness Nordic Relax Chair är Arjos viktigaste icke-farmaceutiska lösning för personcentrerad demensvård. Automatiserade program hjälper vårdpersonalen att hantera utmaningar inom demensvården och 9 av 10 rekommenderar stolen.³

Vad mer har vårdgivarna att säga? Läs detta white paper för att ta reda på mer.

Dsdc_One Column CTA233.png

Uppfylla behoven inom demensvården

Många av våra produkter är utformade med demensvård i åtanke och är certifierade som demensvänliga av Dementia Services Development Centre (DSDC).

 

Dementia Services Development Centre (DSDC) är ett internationellt kunskaps- och kompetenscenter som arbetar för att förbättra livet för personer med demenssjukdom. DSDC är känt över hela världen som ledande inom området demensanpassad design och erbjuder en skräddarsydd konsulttjänst för granskning, ackreditering och klassificering av produkter för demensanpassade miljöer.

Arjos tekniker hjälper kunden

Vi finns här för dig!

Hittar du inte det du söker? Låt oss hjälpa dig.