You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Low-air-loss

Low-air-loss

Avancerad tryckavlastning med Low Air Loss (LAL) och pulsationsbehandling

En madrass med låg luftförlust (LAL) använder sig oftast av två metoder för hjälpa till att förhindra trycksår:

1. Kontinuerligt lågt tryck (CLP) – CLP är en madrassteknik som minskar kontakttrycket mellan huden och madrassen genom att stödytan runt individen utökas. Tanken är att användaren ska sjunka ner och omslutas. Dessutom omfördelas luften inuti madrassen som en konsekvens av användarens rörelser, för att ett lägre kontakttryck ska erhållas.

2. Hantering av mikroklimat – LAL-madrasser tillämpar positivt luftflöde för att skapa en värme-/fuktgradient under ett ångpermeabelt överdrag. Det här reglerar mikroklimatet genom att hålla huden sval och torr. Low Air Loss är en rekommenderad metod för patienter som behöver proaktiv hantering av mikroklimatet.