Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Produkter / Säker patientförflyttning / Selar
Sortera efter

Arjo-produkter

Lösningar för patientbehandling

Främja rörlighet för alla. Våra patienthanteringslösningar möjliggör tidig, frekvent och regelbunden mobilisering på en nivå som lämpar sig för patienter på alla mobilitetsnivåer, inklusive personer med demens och relaterade kognitiva nedsättningar.

Arjo.Early Mobility Walking.jpg

Patienthantering för kropp och själ

Sättet vi rör oss på påverkar både kropp och själ. Varje dag utförs förflyttningar och mobilitetsuppgifter utan lämplig utrustning vilket kan leda till skador både hos de som tar emot och hos de som ger vården. De negativa effekterna av immobilitet är bland annat urininkontinens, kognitiv nedsättning, fall, undernäring och tryckskador.¹ Arjos lösningar för patienthantering bidrar till att minimera riskerna för dessa. 

Caring for Caregivers image

Omsorg för vårdpersonal

Manuell hantering av patienter är en viktig bidragande orsak till muskel- och skelettskador och smärta hos sjuksköterskor och terapeuter.²,³ På bara ett år hade sjuksköterskor 8 730 sjukdagar på grund av muskel- och skelettskador.⁴ Minska manuella lyft och hjälp till att minimera riskerna för vårdpersonal med en stödjande miljö för patientförflyttning.

Elevate quality of care image

Förbättra vårdkvaliteten

Att tillbringa tid utanför sängen är en viktig del av en patients dag. Hjälpmedel ger säkrare processer för lyft, förflyttning eller omplacering av patienter, vilket minskar risken för patientskada (dvs. fall, hudåkommor, axel ur led) som en följd av ett missöde i samband med manuell patienthantering.⁵

Improve workflow with single caregiver solutions image

Förbättra arbetsflödet med lösningar för en vårdpersonal

Nedsatt rörlighet påverkar kroppen och sinnet negativt. Rehabilitering kan vara en utmaning, men det är viktigt att normalisera rutiner som att gå på toaletten för att förbättra rörligheten, och det är avgörande att man använder rätt utrustning. Användning av säkra patienthanterings- och mobilitetstekniker har positiv inverkan på vårdkvaliteten, mobiliseringen, rehabiliteringen och vardagslivet.⁶

 

Optimise patient and caregiver safety image

Optimera säkerheten för patienter och vårdpersonal

Hjälp patienter att röra sig på ett sätt som fungerar för alla. Taklyftar gör det möjligt för en ensam vårdpersonal att förflytta patienter smidigt utan manuella lyft. Lyftarna installeras, förvaras och används så att de alltid finns på plats, men aldrig är i vägen.

Prevent immobility acquired conditions image

Minska risken för immobilitetsrelaterade åkommor

Omplacering innebär att känsliga områden på kroppen utsätts för tryck under kortare tid och med lägre intensitet, och bidrar till patientens komfort, hygien, värdighet och funktionella förmåga.⁷ Med Arjos lösningar för tidig mobilisering och hjälpmedel för förflyttning och lägesändring i sidled kan du minska risken för patientskador och försämrat tillstånd.

Se hur några av våra produkter används under vårdperioden

Sara Plus och andra produkter för patienthantering bidrar till att skapa möjligheter för att samarbeta med patienter kring deras mobilitetsmål under vårdperioden. Med våra lösningar för patienthantering kan vi på ett tryggt sätt främja lämpliga mobilitetsmöjligheter. Se videor om användningen av några av våra produkter nedan.

Sara Plus – demonstration

Demonstration av Maxi 500

Demonstration av Sara Stedy

Klinisk artikel – Mobilisering av patienter som återhämtar sig från covid

Lucien de Kreek

Vi finns här för dig!

Hittar du inte det du söker? Låt oss hjälpa dig.