Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Tjänster och lösningar / Sjukvårdslösningar / Arkitekter och planerare / Din partner inom design av vårdinrättningar
Planning for Care - Making the Right Choices_2135x600.jpg

Din partner inom design av vårdinrättningar

Din globala partner med lokal närvaro

Vi har sedan 1957 drivits av ett uppdrag att förbättra livskvaliteten för människor som har drabbats av nedsatt rörlighet och åldersrelaterade hälsoproblem. Med produkter och lösningar som bidrar till att garantera ergonomisk patientförflyttning, personlig hygien, desinficering, förebyggande av tryckskada och venös tromboembolism hjälper vi sjukvårdspersonal inom alla olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden för säker och värdig vård – i över hundra länder runt om i världen.
NurseAndResident_555x555.jpg

Ger dig stöd redan från början

Arjo verkar som samarbetspartner inom många olika projekt hos vårdinrättningar, och vi vet att det är av största vikt att planera in rätt utrustning och utrymme redan från början så att man kan undvika onödiga kostnader på grund av konstruktionsavvikelser i sista stund. Vårt omfattande sortiment täcker in viktiga områden inom daglig hygienvård och innehåller en serie högklassiga produkter, utbildning, tjänster, verktyg för bedömning, design- och konsultresurser som kombineras för att skapa integrerade lösningar i syfte att förbättra vården, kvaliteten och effektiviteten. Vi erbjuder stöd genom hela projektet, från tidig rådgivning om rummets layout och utrymmeskrav till ritningsstöd och installation av utrustning. Du kan förlita dig på att våra projektteam finns där för att ge dig stöd från början till slut.
ProjectProcess_2135x254.png

Insikter och råd

Våra rådgivare hjälper dig att analysera vad just din vårdinrättning behöver i form av arbetsutrymme, mekaniska hjälpmedel och personalutbildning med en skräddarsydd plan för att skapa de bästa förutsättningarna för en säker miljö för patientförflyttning. Tjänster • Utvärdering av inrättning • Kravanalys • Arbetsmiljöanalys •Bedömningsverktyg för utrymmesplanering • Positiva Åttan • Mobilitetsgalleriet

Planering av inrättningen

Under de första stegen i ett projekt ger vi praktiska råd om hur man planerar och designar vårdinrättningar samt ger inspiration om hur man kan utforma olika typer av rum. Utrymmeskrav • Råd och rekommendationer • 2D-ritningar • Vändradier Rumsexempel och information • Toalett och dusch • Centralt badutrymme • Genomgångsrum Produktritningar • 2D-ritningar

Designstöd

Vi stöttar inrättningsprojekt med installationsritningar och andra tekniska specifikationer, men även genom enkel tillgång till produktritningar och BIM-objekt. Produktritningar • 3D-ritningar • BIM-objekt Produktspecifikationer Installationsritningar och specifikationer

Produkter

Arjo kan tillhandahålla fullständiga specifikationer, teknisk information, ritningar, installations- och driftanvisningar för var och en av Arjos produkter. Produktinstallationer och dokumentation • Fullständiga specifikationer • Teknisk information • Ritningar • Drift- och underhållsanvisningar • Idrifttagning och valideringsdokumentation Utbildning och driftsupport

Arjo Guide för Arkitekter och Planerare

Registrera dig här
Arjo technician helps customer

We are here for you!

Can’t find what you are looking for? Let us help.