You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Golvlyftar

Golvlyftar

Lyftar som är lätta att förstå, enkla att använda och som säkerställer maximal komfort för vårdtagaren/patienten. Arjos lyftar för vårdtagare/patienter är i dag etablerade som det mest ergonomiska valet för sjuksköterskor och vårdgivare.

På det mest trafikerade sjukhuset såväl som på det allra minsta vårdhemmet riskerar vårdgivarna ständigt att drabbas av förlamande ryggsmärtor och skador på grund av det manuella arbetet vid förflyttning och hantering av vårdtagare/patienter. Med de rätta mekaniska hjälpmedlen på plats kan säkerheten för vårdgivarna förbättras, och kostnaderna kopplade till muskeloskeletala skador kan minskas.