You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Podlahové zvedáky

Podlahové zvedáky

Snadné porozumění, jednoduchý provoz a zajištění maximálního pohodlí rezidenta/klienta. Zvedáky rezidentů/klientů od společnosti Arjo jsou v současnosti zavedené jako nejvhodnější ergonomická volba pro nemocniční personál a pečovatele.

Od nejrušnějších nemocnic až po nejmenší pečovatelské domy se pečovatelé každý den potýkají s rizikem bolesti zad a zranění v důsledku manuálního přesunu a manipulace s rezidenty/klienty. Zavedením správných mechanických pomůcek je možno zlepšit bezpečnost pečovatele a snížit náklady na léčení zranění svalového a kosterního systému.