You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Prevence VTE

Prevence VTE

Sortiment výrobků společnosti Arjo pro oblast prevence VTE zahrnuje řadu spolehlivých zařízení a speciálních oděvů pro bezpečnou a efektivní prevenci žilní tromboembolie (VTE), což je souhrnný pojem pro HŽT a PE.