Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Kunskap / Arjo Blog / Fem lösningar som stöd för vård med minskad personalstyrka

Fem lösningar som stöd för vård med minskad personalstyrka


2023-04-11T22:00:00.0000000Z

Uttrycket single-handed care (vård med minskad personalstyrka) avser helt enkelt förflyttning av en individ på ett säkert sätt och med rätt utrustning och lämpligt antal vårdgivare.

I vissa vårdmiljöer har det länge funnits ”informella arbetsrutiner” som automatiskt innebär att två vårdgivare krävs vid patientförflyttningsuppgifter. Under de senaste åren har det dock skett en tydlig övergång till vård med minskad personalstyrka (single-handed care) i synnerhet inom långtidsvården.¹

”Det här skiftet handlar om arbets- och vårdeffektivitet och om minskade kostnader”¹

När vårdpersonal får mer tid över kan de tillgodose behoven hos fler patienter, patientflödet på akutmottagningar förbättras och patienter kan läggas in och skrivas ut från sjukhuset i tid¹.

Vid korrekt användning av taklyftar och annan säker utrustning för patientförflyttning kan kostnader minskas eftersom vårduppgifterna utförs av en enda vårdgivare². Detta innebär en balansgång men utan att patienter och vårdpersonal utsätts för ökad risk för skador och överbelastning. För vårdpersonal kan detta bidra till tryggare mobilitetsaktiviteter för patienterna under dagens gång och arbetsterapeuter kan använda utrustningen som ett ”andra par händer” för att stödja patienterna under rehabiliteringsaktiviteter. Detta leder till minskade skaderisker och minskad användning av resurser. En stor del av detta förhållningssätt handlar om att investera i rätt utrustning för rätt patient och att använda rätt vårdkompetens för att tillhandahålla värdig personcentrerad vård.

”Detta innebär en balansgång men utan att patienter och vårdpersonal utsätts för ökad risk för skador och överbelastning” 

 

Här är några av våra lösningar för patientförflyttning som gör att man effektivt kan stödja personcentrerad vård:

Maxi Move® golvlyft med repositioneringslakan

Maxi Move golvlyft är utformad för att en ensam vårdgivare ska kunna utföra krävande förflyttningar och omplaceringar av patienter. Denna mångsidiga lösning kan anpassas med ett antal olika lyftbyglar för att passa olika patienters behov.

Hos Arjo Transfer Sheet kombineras fördelarna med en förflyttningssele för placering i sängen och förflyttning i sidled med en mjuk andningsbar tygkonstruktionen. Förflyttningsselen kan därför sitta kvar under patienten mellan förflyttningar. Tester har inte visat någon påverkan på de tryckomfördelande egenskaperna på ytan som patienten ligger på. En studie har också visat att Transfer Sheet kan minska den biomekaniska belastningen på vårdgivaren³.

Maxi Sky® 2 taklyft med förflyttningslakan

Taklyften Maxi Sky 2 gör det möjligt för en ensam vårdgivare att förflytta patienter smidigt utan manuella lyft. Detta minskar skaderisken både för vårdpersonalen och för personen i lyften. Taklyften stödjer en mängd olika aktiviteter.

Användning av en lägesförändringssele i kombination med en passiv lyft kan bidra till att minska påverkan på vårdpersonalens arbetsflöde vid rullning och vändning av en patient i sängen.⁴

Sittande aktiviteter vid sängkanten eller utanför sängen underlättas också. Att använda taklyften med en gåsele i kombination med en gåstol kan ge extra stöd och självförtroende vid gångträning. Detta gör att terapeuten kan fokusera på att vägleda aktiviteten och samtidigt säkerställa korrekt användning av hjälpmedlet.

Sara Plus® – motordrivet stå- och lyfthjälpmedel

Sara Plus är ett stå- och lyfthjälpmedel som utformats för att användas av en ensam vårdgivare. Med sin avtagbara fotplatta och stödet från armstödet och selen är Sara Plus utformad för att underlätta aktiva förflyttningar samt balans-, steg- och gångträning.

Sara Plus gör det också lättare för patienten att stå och sitta själv och delta i olika aktiviteter som kan bidra till att förbättra den statiska och dynamiska balansen och viktöverföringen.

Ladda ned sammanfattningen av klinisk evidens för patientförflyttning

Ladda ned
Sara® Stedy

Sara Stedy är en enhet utan strömförsörjning som underlättar tidig mobilisering, genom att göra det möjligt för en ensam vårdgivare att hjälpa patienter vid förflyttningar från sittande till stående.

Sara Stedy underlättar dagliga förflyttningar och kan göra det lättare för patienter att vara aktiva under förflyttningar från sittande till stående.

 

Carendo® mångsidig hygienstol

Carendo är en mångsidig hygienstol utformad för att en ensam vårdgivare ska kunna utföra hela hygienrutinen, bland annat påklädning och avklädning, toalettbesök, dusch och andra hygienrutiner med en enda förflyttning. Stolen underlättar effektiva hygien- och duschrutiner med en enda förflyttning, och möjliggör samtidigt en bekväm arbetsställning för vårdpersonalen under processen.

I en dansk studie eliminerades antalet förflyttningar som krävde två vårdgivare vid användning av Carendo.

Vi hjälper dig att skapa säkra och effektiva miljöer för arbete och omsorg

ARJO INSIGHT ASSESSMENTS är baserade på validerad extern dokumentation och de senaste riktlinjerna. De är utformade för att ge dig en objektiv översikt över behoven hos dina patienter samt råd om vilken typ och mängd av utrustning som krävs för att mobiliteten ska förbättras, belastning och skador för vårdpersonalen ska minska och effektiva arbetsflöden underlättas.

Se webbinariet on-demand nu 

Se det inspelade webbinariet av Deborah Harrison om vård med minskad personalstyrka (single-handed care) och en personcentrerad vårdstrategi som främjar mobilitet. Klicka här för att se webbinariet on-demand.

Boka en demonstration av våra lösningar för patientförflyttning

Upptäck fördelarna med våra lösningar för patientförflyttning med en personlig demonstration från en Arjo-expert. Klicka här för att boka en demonstration.

Boka en demo

Referenser:

Harrison, D. Single Handed Care Part One The Winning Formula. ATToday, UK. Finns på http://attoday. se/single-handed-care-part-one-the-win-formula/ Hämtad 2020-04-02

2. Smith H, Orchard S. The reduction of double handling in the community. The Column, 2009. 23(3)

3. Knibbe et al. Effects on Quality of Care and Work of a Transfer and Repositioning Device for horizontal transfers on an ICU, 2015

4. Totzkay, DL. Multifactorial Strategies for Sustaining Safe Patient Handling and Mobility. Crit Care Nurs Q, 2018. 41(3): s. 340-344

5. Hallström K. Wiese N. (2015) Improving Quality of Care and Workflow by Optimising the Working Conditions. A Case Study from a Danish Nursing Home. Proceedings 19th Triennial Congress of the IEA, Melbourne 9-14 August 2015)