Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Kunskap / Arjo Blog / Tips och tekniker att tänka på vid användning av glidlakan under patienten

Tips och tekniker att tänka på vid användning av glidlakan under patienten


2023-04-11T22:00:00.0000000Z

Användning av glidlakan för förflyttningar i sängen är fördelaktigt ur säkerhetssynpunkt, och det ökar också patientens komfort, säkerhet och värdighet¹.

Riskerna med att förflytta hela kroppsvikten hos en vårdberoende patient är uppenbara. För horisontella förflyttningar och förflyttningar i sängen kan ett friktionsreducerande glidlakan vara en bra lösning för minskning av den fysiska ansträngningen och förbättring av patientens komfort.¹,²

Glidlakan kan hjälpa mer självständiga patienter att röra sig i sängen. De kan även användas av vårdpersonal för ompositionering av mer beroende patienter i sängen.

Dessutom rekommenderar man i internationella riktlinjer användning av textilier med låg friktionskoefficient för personer med tryckskador eller personer som löper risk för att utveckla sådana.³

Rehabiliteringsaktiviteter som omfattar passiv rörelse av extremiteterna kan underlättas med glidlakan. Glidlakanen minskar den fysiska ansträngningen för arbetsterapeuten och gör det möjligt för patienten att lättare utföra funktionella rörelser samt optimerar rörelsemoment där så är möjligt.

Ta en titt på dessa videor:

  • Applicering av glidlakan under patienten – metoder för utrullning och rullning
  • Ta bort glidlakan under patienten – tubformat glidhjälpmedel
  • Installation av stödsele med hjälp av glidlakan
  • Användning av glidlakan i rehabiliteringssyfte

Applicering av glidlakan under patienten – metoder för utrullning och rullning

Applicering av glidlakan under patienten med utrullnings- och rullningsmetoden.

Ta bort glidlakan under patienten – tubformat glidhjälpmedel

Ta bort två plana glidlakan eller ett tubformat glidlakan

Glidlakan som stödjer installation av stödsele

Det kan vara svårt och obekvämt att applicera en sele när patienten sitter ner och det finns risk för friktion och skjuvning.

Rehabiliteringsaktiviteter med hjälp av glidlakan

Rehabiliteringsaktiviteter som omfattar passiv rörelse av extremiteterna kan underlättas med glidlakan. Glidlakanen minskar den fysiska ansträngningen för arbetsterapeuten och gör det möjligt för patienten att lättare utföra funktionella rörelser samt optimerar rörelsemoment där så är möjligt.

Glidlakan – hel video om klinisk tillämpning – 18 min

Applicering och borttagning av glidlakan, placering av glidlakan under hälen, ompositionering av patienter, placering i bukläge, avlastning av huden, på- och avklädning av patienter, förflyttning av patienter i och ur sängen, rehabiliteringsaktiviteter, installation av stödsele, rehabiliteringsaktiviteter och annat.

Boka en demonstration av våra lösningar för patientförflyttning

Upptäck fördelarna med våra lösningar för patientförflyttning med en personlig demonstration från en Arjo-expert. Klicka här för att boka en demonstration.

Boka en demo

Referenser

1. Fray M. Hignett S, Using patient handling equipment to manage immobility in and around a bed. British Journal of Nursing, 2015; Vol 24 utgåva 6

2. Bartnik LM, Rice MS. Comparison of caregiver forces required for sliding a patient up in bed using an array of slide sheets. Workplace Health & Safety, 2013. 61, 393-400

3. European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline, Emily Haesler (Ed.)EPUAP/NPIAP/PPIA:2019. Section 6: Preventive Skin Care. Recommendation 3.4 Bed Linen. Sidan 88