You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Sängar för långtidsvård

Sängar för långtidsvård

Arjos sortiment av vårdsängar är utformat för att användas på äldreboenden, konvalescenthem och i privata hem och är en verklig lösning för ett självständigt liv.

Vårt sortiment av vårdsängar innehåller många av de funktioner som ingår i vårt akutvårdssortiment. Det har utformats för användning i privata hem och inom långtidsvården.