Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Tjänster och lösningar / Sjukvårdslösningar / Arkitekter och planerare

Din partner för design av vårdinrättningar

Vi har under många år haft nära samarbeten med arkitekter, vårdhemschefer, experter inom säker patienthantering, patienter och anhöriga. Våra erfarenheter har lärt oss att för att kunna skapa effektiva vårdinrättningar och uppnå en bra arbetsmiljö, behövs rätt kombination av utrymme, utrustning och kompetens. Det är därför viktigt att tidigt i planeringen skapa förutsättningar för tillräckligt med utrymme på en ny vårdinrättning. Därför har vi skapat Arjos portal för arkitekter och planerare.

 

Titta på videon ovan för att ta reda på hur vi stöttar dig genom hela projektet, från tidig rådgivning om rummets layout och utrymmeskrav till ritningsstöd och installation av utrustning

Vad hittar du i Portalen?

  • Utrymmeskrav – Planritningar med mått som ger tillräckligt utrymme för vårdpersonal, patienter och förflyttning av hjälpmedel
  • Insikter – Vår artikelsamling om bästa praxis och designkrav vid planering av olika vårdmiljöer
  • Nedladdningar – CAD-bibliotek (2D och 3D) för individuella produkter, kompletta rumslösningar och utrymmeskrav

Registrera dig här för fri åtkomst och kom igång.

ProcessAP.png

Vi stöttar dig i varje fas av projektet

Insikter och råd

 

Våra rådgivare hjälper dig att analysera vad just din vårdinrättning behöver i form av arbetsutrymme, mekaniska hjälpmedel och personalutbildning med en skräddarsydd plan för att skapa de bästa förutsättningarna för en säker miljö för patientförflyttning.

Tjänster
• Analys av vårdinrättning
• Behovsanalys
• Arbetsmiljöanalys
• Utrymmesplanering

Verktyg för bedömning
• Den Positiva Åttan
• Mobilitetsgalleriet

Planering av inrättningen


Under de första stegen i ett projekt ger vi praktiska råd om hur man planerar och designar vårdinrättningar samt ger inspiration om hur man kan utforma olika typer av rum.

Utrymmeskrav
• Råd och rekommendationer
• 2D-ritningar
• Vändradier

Rumsexempel och information
• Toalett och dusch
• Centralt badutrymme
• Genomgångsrum

Produktritningar
• 2D‑ritningar

Designstöd

 

Vi stöttar inrättningsprojekt med installationsritningar och andra tekniska specifikationer, men även genom enkel tillgång till produktritningar och BIM-objekt.

Produktritningar
• 3D‑ritningar
• BIM-objekt

Produktspecifikationer

Installationsritningar och
specifikationer

Produkter


Arjo kan tillhandahålla fullständiga specifikationer, teknisk information, ritningar, installations- och driftanvisningar för var och en av Arjos produkter.

Produktinstallation och dokumentation
• Fullständiga specifikationer
• Teknisk information
• Ritningar
• Drift- och underhållsanvisningar
• Idrifttagning och valideringsdokumentation

Utbildning och driftsupport

arjo_positive_eight2.png

Vi baserar vårt arbete på vår filosofi Positiva Åttan som börjar med kombinationen miljö, utrustning och kompetens. Den åskådliggör de potentiella positiva effekter som uppstår av förbättrad rörlighet hos både vårdpersonal och patienter. Genom att försäkra dig om att du får tillräckligt med utrymme maximerar du möjligheterna att välja rätt utrustning och använda rätt arbetstekniker. Därmed ser du till att vårdpersonal och patienter får bästa möjliga arbetsförhållanden. Det förbättrar hela vårdprocessen, vilket i sin tur resulterar i gladare, friskare och rörligare patienter.

arjo_mobility_gallery-22.png

Vår metod – Mobilitetsgalleriet™

Vi har utvecklat Mobilitetsgalleriet™, ett validerat utvärderingsverktyg för bedömning baserat på fem olika personligheter och deras respektive mobilitetsnivåer. Från helt rörliga och självständiga patienter (Albert) till dem som är helt vårdberoende (Emma), benämnda i bokstavsordning från A till E. Med dessa fem mobilitetsnivåer som grund har vi specificerat funktionella områden som gör det enklare att identifiera vilka hjälpmedel som behövs för varje mobilitetsnivå och för vårdpersonalens arbetsmiljö.

Space Image (1).jpg

Vikten av rätt utrymme

Det handlar om att planera för framtiden, och det kommer att påverka både effektiviteten och kvaliteten på vården samt vårdpersonalens arbetsmiljö.


Precis som vår filosofi Positiva Åttan beskriver kan tillräckligt utrymme, rätt utrustning och rätt kompetens hos vårdpersonalen utlösa en kedjereaktion av fördelar som resulterar i förbättrad vård med mer rörliga patienter, minskade arbetsrelaterade skador och förbättrade ekonomiska resultat.
Planeringen ska ta hänsyn till alla mobilitetsnivåer hos patienterna för att kunna skapa en vårdmiljö som fungerar för Albert, som är rörlig, Carl, som behöver mycket stöd och stimulans, samt Emma, som är helt beroende av vårdpersonalen. För att kunna ge dig stöd i planeringen och utformningen av vårdinrättningar har vi utvecklat ett antal resurser, exempelvis utrymmeskrav baserat på olika situationer, vändradier samt fullständiga rumskoncept och layoutexempel. Dessa resurser finns tillgängliga i Arjo Guide for Architects and Planners.

Arjo technician helps customer

We are here for you!

Can’t find what you are looking for? Let us help.