You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Desinficering

Desinficering

Flexibilitet och valmöjligheter som stödjer er strategi för infektionskontroll

Vårt breda sortiment av högkvalitativ utrustning inkluderar spoldesinfektorer, desinfektorer för bäcken, rengöringsmedel för spoldesinfektorer, ett flertal utformningsalternativ för sköljrum och en rad valbara material för utrustning av sköljrum efter specifika behov. Med dessa produkter kan vi hjälpa till att utveckla en optimal och effektiv sköljrumsmiljö, något som utgör en mycket viktig del i strategin för infektionskontroll.

Gällande felanmälan, teknisk support och beställningar på spoldisinfektorer vänligen ta kontakt med Getinge Sverige AB på 010-335 30 00