Wybierz swój kraj lub region

Teraz jesteś w Poland (Polski)
Strona główna / Wiedza / Arjo Blog / 5 rozwiązań wspierających odciążenie opiekunów

5 rozwiązań wspierających odciążenie opiekunów


2023-04-11T22:00:00.0000000Z

Przez odciążenie opiekunów rozumiemy po prostu bezpieczne przenoszenie podopiecznych przy użyciu odpowiednich urządzeń oraz odpowiedniej liczny opiekunów.

W niektórych środowiskach opieki od dawna stosowane są „nieformalne praktyki pracy”, które wymagają udziału dwóch opiekunów w czynnościach związanych z opieką nad pacjentem. Jednak w ostatnich latach na znaczeniu zyskuje odciążenie opiekunów, zwłaszcza w ośrodkach opieki długoterminowej.¹

„Ta zmiana dotyczy wydajności pracy i opieki oraz redukcji kosztów”¹

Odciążenie opiekunów pozwala sprostać potrzebom większej liczby pacjentów i poprawić warunki pobytu w szpitalach, umożliwiając terminowe przyjęcie do szpitala i wypis¹.

Stosując podnośniki sufitowe i inne bezpieczne urządzenia do przemieszczania pacjentów, można ograniczyć koszty zmniejszając liczbę niezbędnych osób do obsługi sprzętu do jednego opiekuna². Jest to działanie równoważące, które nie zwiększa ryzyka urazów i przeciążenia fizycznego u pacjenta lub opiekuna. Z punktu widzenia opiekunów może to pomóc w bezpiecznej mobilności pacjentów w ciągu dnia, podczas gdy terapeuci mogą używać sprzętu jako „drugiej pary rąk” na potrzeby pomagania pacjentom podczas rehabilitacji, co zmniejsza ryzyko obrażeń i wykorzystanie zasobów. Znaczna część tej zmiany zależy od inwestycji w odpowiedni sprzęt dla danego pacjenta i wykorzystania odpowiednich umiejętności opiekuńczych w celu zapewnienia godnej opieki indywidualnej.

„Jest to działanie równoważące, które nie zwiększa ryzyka urazów i przeciążenia fizycznego u pacjenta lub opiekuna” 

 

Oto niektóre z naszych rozwiązań do przemieszczania pacjentów, które zwiększają wydajność opieki indywidualnej:

Podnośnik podłogowy Maxi Move® z prześcieradłem do przenoszenia

Podnośnik podłogowy Maxi Move zaprojektowano w taki sposób, aby jeden opiekun mógł zająć się codziennym przenoszeniem i zmianami pozycji u pacjenta lub pensjonariusza. To wszechstronne rozwiązanie, które można dopasować do potrzeb związanych z przenoszeniem pacjentów za pomocą różnych ram.

Łącząc zalety nosidła do zmiany pozycji w łóżku i przenoszenia poziomego oraz funkcjonalność pościeli z miękkiej, oddychającej tkaniny, prześcieradło do przenoszenia Arjo może pozostać na miejscu pod pacjentem w trakcie transferu. Badania nie wykazały żadnych zmian w redystrybucji ciśnienia na powierzchni, na której leży pacjent. Badanie wykazało również, że prześcieradło do przenoszenia może zmniejszyć obciążenie biomechaniczne opiekuna³.

Podnośnik sufitowy Maxi Sky® 2 z prześcieradłem do przenoszenia

Podnośniki sufitowe Maxi Sky 2 umożliwiają jednemu opiekunowi płynne przenoszenie pacjentów lub rezydentów bez konieczności ręcznego podnoszenia. Zmniejsza to ryzyko obrażeń zarówno opiekuna, jak i osoby w podnośniku. Może wspomagać wiele różnych czynności.

Użycie nosidła do zmiany pozycji w połączeniu z podnośnikiem pasywnym może zmniejszyć wpływ na pracę opiekuna podczas zmiany pozycji pacjenta w łóżku.⁴

Ułatwia to również czynności wymagające siedzenia na krawędzi łóżka lub poza nim. Używanie podnośnika sufitowego w połączeniu z ramą oraz nosideł do nauki chodu może zapewnić dodatkowe podparcie i zwiększyć pewność podczas chodzenia. Dzięki temu terapeuta może skupić się na prowadzeniu czynności, jednocześnie zapewniając prawidłowe korzystanie z urządzenia mobilizującego.

Sara Plus® — wsparcie we wstawaniu i chodzeniu

Sara Plus to zasilany akumulatorowo pionizator przeznaczony do obsługi przez jednego opiekuna. Sara Plus wspiera aktywne przenoszenie oraz trening równowagi, stawiania kroków i chodzenia.

Kiedy pacjent siedzi na brzegu łóżka, Sara Plus może wspomagać czynności rehabilitacyjne, a także zachęcać do samodzielnego wstawania i siadania oraz angażowania się w czynności poprawiające równowagę statyczną i dynamiczną oraz przenoszenie ciężaru.

Pobierz Podsumowanie dowodów klinicznych dotyczących przenoszenia pacjentów

Sara® Stedy

Sara Stedy to mechaniczne urządzenie wspierające czynności związane z wczesną mobilizacją, umożliwiając jednemu opiekunowi pomaganie pacjentom wstawać z krzesła lub brzegu łóżka.

Sara Stedy ułatwia codzienne przenoszenie i może zachęcać do podejmowania prostej aktywności fizycznej.

 

Carendo® Wielofunkcyjne krzesło higieniczne

Wielofunkcyjne krzesło higieniczne Carendo zaprojektowano w taki sposób, aby jeden opiekun mógł wykonać wszystkie czynności związane z higieną, w tym zdejmowanie ubrania, ubieranie, toaletę i prysznic.  Carendo usprawnia rutynowe czynności związane z higieną i prysznicem w obrębie jednego przeniesienia, umożliwiając opiekunowi pracę w wygodnej pozycji.

W badaniu przeprowadzonym w Danii użycie krzesła Carendo wyeliminowało przenoszenie wymagające udziału dwóch pracowników.

Wsparcie w tworzeniu bezpiecznych i wydajnych środowisk pracy i opieki

W oparciu o sprawdzone dane zewnętrzne i najnowsze wytyczne OCENY ANALITYCZNE ARJO zapewniają obiektywny przegląd potrzeb pacjentów i pensjonariuszy, a także wskazówki na temat typu i liczby urządzeń niezbędnych do wspierania mobilności, ograniczenia ryzyka obrażeń opiekunów i zwiększenia wydajności pracy.

Obejrzyj webinar 

Obejrzyj nagrane webinaru Deborah Harrison na temat odciążenia opiekunów i zindywidualizowanego podejścia do wspierania mobilności. Kliknij tutaj, aby obejrzeć webinar.

Zamów prezentację naszych rozwiązań do przemieszczania pacjentów

Poznaj zalety naszych rozwiązań do przemieszczania pacjentów podczas spersonalizowanej prezentacji prowadzonej przez przedstawiciela Arjo. Kliknij tutaj, aby zamówić prezentację.

Źródła:

Harrison, D. Single Handed Care Part One The Winning Formula. ATToday, Wielka Brytania. Dostępne na stronie http://attoday. co.uk/single-handed-care-part-one-the-winning-formula/ Dostęp 02.04.2020

2. Smith H, Orchard S. The reduction of double handling in the community. The Column, 2009. 23(3)

3. Knibbe et al. Effects on Quality of Care and Work of a Transfer and Repositioning Device for horizontal transfers on an ICU, 2015

4. Totzkay, DL. Multifactorial Strategies for Sustaining Safe Patient Handling and Mobility. Crit Care Nurs Q, 2018. 41(3): str. 340–344

5. Hallström K. Wiese N. (2015) Improving Quality of Care and Workflow by Optimising the Working Conditions. Studium przypadku z duńskiego domu opieki. Proceedings 19th Triennial Congress of the IEA, Melbourne 9–14 August 2015)