Wybierz swój kraj lub region

Teraz jesteś w Poland (Polski)
Strona główna / O nas / Zrównoważony rozwój / Zrównoważona oferta
Hållbarhet_header_2.jpg

Zrównoważona oferta w całym łańcuchu wartości

Arjo dąży do zrównoważonego wykorzystania energii i zasobów oraz regularnie przeprowadza kontrole i ulepszenia, aby zmniejszyć nasz wpływ na klimat. Zgodnie z paryską umową klimatyczną celem jest obniżenie całkowitej emisji dwutlenku węgla o 50% do 2030 roku. Dążymy również do zwiększenia naszego wkładu w gospodarkę cyrkularną, promując długoterminowy zrównoważony rozwój poprzez zmniejszenie zużycia zasobów przy jednoczesnej poprawie wydajności i wartości dla klienta.

Arjo.85.analys..jpg

Analizy cyklu życia produktu

Aby określić, w którym miejscu nasze produkty wpływają na środowisko, bezustannie analizujemy ich cykle życia. Na podstawie zebranych w ten sposób danych zespoły interdyscyplinarne rozpoznają obszary wymagające udoskonalenia przed dalszym udoskonaleniem produktu. Poprzez kształcenie w zakresie gospodarki cyrkularnej dążymy do optymalizacji nowych produktów pod kątem zrównoważonego rozwoju, czyli np. ze względu na ich znaczenie klimatyczne, przetwarzanie i ponowne wykorzystanie oraz niebezpieczne odpady.

Arjo.Manufacturing85.jpg

100% energii elektrycznej bez paliw kopalnych

Wszystkie pięć zakładów produkcyjnych Arjo wykorzystuje do działalności energię elektryczną wytworzoną bez paliw kopalnych. W przypadku zakładów w Polsce, Kanadzie i Wielkiej Brytanii moglibyśmy zawrzeć umowę bezpośrednio z naszym lokalnym dostawcą energii. Do zakładów w Chinach i Republice Dominikańskiej zakupiliśmy certyfikaty energetyczne w pobliskich regionach, ponieważ lokalnie nie ma dostępu do energii elektrycznej wytwarzanej bez paliw kopalnych.

Arjo.drawing on85.jpg

Ład korporacyjny

Rada Dyrektorów Arjo monitoruje postępy dwa razy w roku i jest odpowiedzialna za współtworzenie i zatwierdzanie planów. Jako stały punkt miesięcznego programu działania, zespół kierowniczy Arjo weryfikuje realizację planów w całej firmie. Inteligentne, wielofunkcyjne zespoły realizują inicjatywy i projekty, które proaktywnie przyczyniają się do realizacji kluczowych celów programu. Co kwartał odbywa się forum poświęcone zrównoważonemu rozwojowi, w którego skład wchodzą kierownicy wszystkich funkcji oraz osoby podlegające prezydentowi i CEO Arjo.

Arjo.nurse.85.jpg

Cele, działania i wynik

W ramach zrównoważonego rozwoju Arjo 2030 określiliśmy szereg kluczowych celów naszej pracy, aby zapewnić zrównoważoną ofertę w całym łańcuchu wartości. Dowiedz się więcej o konkretnych celach, działaniach i bieżących wynikach, a także o tym, gdzie kierujemy nasze zaangażowanie.

Wspieranie celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju

Dzięki naszej pracy nad stworzeniem zrównoważonej oferty w całym łańcuchu wartości wspieramy kilka Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja oraz działanie na rzecz klimatu.
un12_13.jpg

Strona zawiera materiały przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów z branży medycznej lub farmaceutycznej (przedstawiciele zawodów medycznych, w tym pracownicy aptek, laboratoriów diagnostycznych, podmiotów leczniczych, itp.).

Jeżeli nie jesteś profesjonalistą z branży medycznej lub farmaceutycznej zaznacz to w odpowiedzi poniżej. W przeciwnym razie uzyskasz dostęp do materiałów niedopuszczalnych dla Ciebie ze względu na obowiązujące przepisy prawa dotyczące reklamy wyrobów medycznych.

Nie jestem profesjonalistą
Kontakt