You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Rozwiązania prysznicowe

Wyposażenie prysznicowe Arjo pomaga zmniejszyć ryzyko urazów podczas mycia pod prysznicem, poprawia jego skuteczność oraz zapewnia wygodę i godność pensjonariuszowi/pacjentowi.

Urazy układu mięśniowo-kostnego osób pracujących w opiece nad pensjonariuszami/pacjentami to problem znany od dziesięcioleci. Najbardziej narażeni są opiekunowie, ponieważ ich praca często wiąże się z przenoszeniem i zmianami pozycji podopiecznego. Sprzęt prysznicowy Arjo pozwala zmniejszyć to ryzyko i poprawić efektywność mycia pod prysznicem. Czynności higieniczne to najbardziej intymne zabiegi wykonywane przez opiekunów, dlatego zadaniem sprzętu prysznicowego Arjo jest zapewnienie w tym czasie wygody i godności pensjonariuszom i pacjentom.