You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Rozwiązania prysznicowe

Nasze rozwiązania prysznicowe ułatwiają wykonywanie czynności higienizacyjnych i można je dostosować do wyjątkowych potrzeb i preferencji każdego pacjenta lub pensjonariusza.

Nasze rozwiązania wspomagające korzystanie z natrysku zostały opracowane z myślą o sprawnym wykonywaniu czynności higienizacyjnych i pozwalają wykonywać pracę w ergonomicznej pozycji, promując korzystną i satysfakcjonującą indywidualną interakcję z pacjentem i pensjonariuszem.